Forslag til seminarer til Bibliotekmøtet 2016

nbf_logoNorsk bibliotekforening har frist 1. august for å sende inn forslag til seminarer til neste års Bibliotekmøte i Tromsø. Jeg har sendt inn tre ulike forslag og har i tillegg jobbet med et fjerde om åpen programvare.

To av forslagene er sendt inn på vegne av SAMSTAT:

Tittel: Brukeradferdundersøkelser

Arrangører: NB og SAMSTAT

Bakgrunn: Bergen Offentlige Bibliotek og Deichmanske vil presentere den nye Storbyundersøkelsen, de viktigste forskjellene fra undersøkelsen i 2007 og hvordan undersøkelsen kan brukes i egen bibliotekutvikling. HumSam-biblioteket ved UiO vil presentere resultatene av en tverrgående trafikktelling gjennomført i forbindelse med ombygging av biblioteket.

Presentasjoner:

40 min – Bergen Offentlige Bibliotek og Deichmanske presenterer resultatene av undersøkelsen

20 min – HumSam biblioteket ved UBO presenterer resultatene fra sin trafikktelling og hvordan den ble benyttet i en større ombygging

 

Tittel: Erfaringer med kunnskapsbasert samlingsutvikling

Arrangør: SAMSTAT

Bakgrunn: Biblioteklovens endrede fomålsparagraf, endringer i innbyggernes bruk av bibliotektjenester og presset kommuneøkonomi tvinger bibliotekene til å tenke nytt om egen samlingsutvikling. Dette seminaret gir eksempler på hvordan bibliotekene kan drive kunnskapsbasert samlingsutvikling ved bruk av ulike metoder.

Foredragsholdere:

  • Tønsberg bibliotek presenterer sine erfaringer med samlingsutvikling og bruk av Google sites, https://sites.google.com/a/tnb.no/plan-for-samlingsutvikling/
  • Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek vil vise hvordan omløpstallet kan være en nyttig indikator i bibliotekutvikling. Anbefalinger for omløpstall i folkebibliotek vil også bli presentert

 

Det siste forslaget er sendt på vegne av program for økt digital deltagelse:

Bibliotekene som pådrivere for økt digital deltagelse

Arrangører: KMD ved leder av programgruppen, NB og NBF

Bakgrunn: Norge er verdensledende når det gjelder befolkningens tilgang til, og bruk av IKT, men det er mange hundretusener som ikke deltar digitalt. Med etableringen av Program for økt digital deltakelse ønsker Regjeringen å styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner.

Foredragsholdere:

  • Leder av det nasjonale programmet Stian Lindbøl, KMD vil gi en kort introduksjon av program for økt deltagelse
  • 3 innlegg som presenterer ulike måter bibliotekene bidrar til økt digital deltagelse:
    • Vestfold fylkesbibliotek presenterer sin satsing på økt digital deltagelse
    • Kristiansand folkebibliotek presenterer sine erfaringer med økt digital deltagelse
    • Bergen Offentlige Bibliotek presenterer prosjektet DEL- Digital inkludering