Forelesning om samlingsutvikling

Mandag 3. februar gjesteforeleste jeg for 3. års studentene på OsloMets bibliotekarutdanning. Det er alltid en hyggelig opplevelse å treffe kommende bibliotekarer.
Dersom vi ser til utviklingen i Danmark av arbeidsmarkedet for bibliotekarer, kan det være veldig fornuftig av kommende kolleger å tenke alternativt. Vi vet at svært mange virksomheter har god bruk for vår kompetanse. Framover må vi bli enda bedre på å vise fram vår spisskompetanse.