Flipped classroom og MOOC, den nye måten å lære på

Massive Online Open Courses, MOOC er den nye måten å lære på. I skolen har flipped classroom lenge vært et begrep. Som elev sitter du hjemme og forbereder deg til timen med å se en undervisningsvideo om hva som skal gjennomgås. F. eks kan du se en video om hvordan du skal regne algebra. Når du så kommer på skolen brukes mattetimen til andre ting enn å gjennomgå fremgangsmåten. Det blir mer tid til veiledning av den enkelte elev og tid til å øve seg på å regne.

MOOC gir deg mulighet til å lære et uttall ulike emner av de beste på sitt felt. 2. november publiserte NYTimes en større artikkel om MOOC som fenomen. MOOC er fjernundervisning på en ny måte. Kursene er gratis og du gjennomfører i eget tempo. Det vil kanskje være over 100 000 som følger det samme kurset som deg.

Jeg har begynt å følge et innføringskurs om statistikk på Udacity.

Kurset er pedagogisk lagt opp. Du må hele tiden svare på spørsmål og får sjekket at du forstår det som blir gjennomgått. Du får også god oversikt over omfanget av kurset og hver kursbolk er veldig kort. Dette er en form for undervisning som jeg umiddelbart fikk sansen for. Så langt har jeg fullført tre seksjoner, men jeg ønsker å fullføre kurset.

OCLC skrev en artikkel om fenomenet og så det i relasjon til bibliotek, flipped library.

Consider that the current academic library no longer requires students and faculty to come to the libraries for their information seeking and consumption. It delivers materials online to the users preferred environment when they need the information in ways that support time-shifting consumption and repeated encounters. The library building is being re-imagined around support for independent study, collaborative work, group interactions and library services are being re-invented around support for the processes of learning and research rather than collections.

Flipped library gir god mening i hvert fall for fagbibliotekene. Forskerne og studentene får tilgang til faglitteraturen fra egen pc og egen arbeidsplass. Det fysiske biblioteket brukes til samarbeid og kollektiv læring. Ja takk til flipped library 😀