Endringsledelse og kulturbygging

Jeg blir alltid fascinert av folk som er eksperter på sine områder. På fire dager har jeg deltatt på to ulike seminarer og fått oppleve to eksperter på hvert sitt felt.

Unni Knutsen fra HIOA ledet oss igjennom et todagers seminar i endringsledelse i Tønsberg for bibliotekledere fra Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud. Deretter gikk stafettpinnen videre til psykolog Per-Inge Strand fra administrativt forskningsfond (AFF), som ledet Drammensbibliotekets kulturutviklingsseminar i Strømstad.

Felles for begge seminarene var gode og reflekterte samtaler i både grupper og plenum, svært god ledelse og gjennomføring, interessant program og faglig tyngde og erfaring fra seminarlederne. Begge seminarlederne klarte også å skape tillit og åpenhet uten at jeg følte meg truet.

Særlig ledere av organisasjonsutviklingsprosesser har potensielt stor makt. På 90-tallet ble jeg “utsatt” for en person som misbrukte sin makt i en slik prosess. Du glemmer ikke en så negativ opplevelse og hendelsen har gjort meg skeptisk til organisasjonsutviklere. Jeg møter derfor en hver OU-prosess med en viss grad av etter min mening sunn skepsis.

Unni Knutsen underviser 3dje års studenter på bibliotekutdanningen i endringsledelse og hadde skreddersydd et opplegg for oss. Noe av hennes mål var å gi deltagerne et teorigrunnlag for å gå i gang med endrings- og utviklingsarbeid. Unni foreleste om, endringsledelse som del av strategisk ledelse, organisasjonsteori og organisasjonskultur. Seminaret ga stort rom for å drøfte konkrete problemstillinger, noe deltagerne opplevde som veldig nyttig. Deltagerne hadde mange felles utfordringer, blant annet de økonomiske rammene stiller store krav til omstilling.

Vi var fire stykker fra Drammensbiblioteket på seminaret og sammen fikk vi mulighet til å ta opp sentrale problemstillinger i forkant av seminaret i Strømstad.

Per-Inge Strand ledet i ti år AFF, stiftelsen som blant annet har det kjente Solstrandprogrammet i sin portefølje. Financial Times har flere ganger kåret AFFs programmer for ledelsesutvikling til Nordens beste. AFF er organisert som en stiftelse under Norges Handelshøgskole og har eksistert siden 1952.

Drammensbiblioteket kan takke kultursjefen i Drammen for at vi fikk Strand som veileder. De ble kjent med hverandre under et opphold i USA hvor fra Strand var visiting scholar ved University of Berkeley. Strand jobber i dag hovedsakelig med toppledergrupper i de største norske virksomhetene.

Det er imponerende hvor godt forberedt Strand var. Det var ingen tvil om hvem som var lederen i rommet, men ledelsen var på ingen måte autoritær. Strand hadde veldig store ører, og hans aktive lytting gjorde at han kunne gå dypere inn i problemstillingene. Han styrte diskusjonene og slapp alle til. Han jobber etter «å legge til rette for læring uten å formidle den rette lære».

Det må ha vært en glede for ledelsen av Drammensbiblioteket å se så mange engasjerte ansatte diskutere Drammensbiblioteket rundt gruppebordene.

Den mest krevende øvelsen vi hadde var «akvarium». To enheter satt sammen og diskuterte hva den tredje enheten må gjøre for at Drammensbiblioteket skal bli en suksess. Den tredje enheten lyttet og kommenterte hva de hørte. Det vanskeligste var å sitte i den innerste sirkelen og diskutere en annen enhet. Jeg opplevde at vi prøvde å være ærlige samtidig som vi ville hverandre vel.

Seminarer krever aktiv lytting og deltagelse hele veien. Det er både krevende og slitsomt samtidig som det gir en følelse av å være med på endring og utvikling. Særlig var dette tilfelle i seminaret i Strømstad hvor nok de fleste følte at mye stod på spill og at seminaret hadde et alvorlig bakteppe.

Per-Inge Strand følger ledelsen i Drammensbiblioteket gjennom et år og har i tillegg ansvar for fire samlinger med hele personalet gjennom 2012. Jeg var så heldig å få være med på de første samtalene ledergruppa hadde med Strand da jeg var konstituert fylkesbiblioteksjef. Det var imponerende hvor godt forberedt han var til første møte. Han forstod problematikken og så hver enkelt leder. Han hadde en åpenhet i sin tilnærming til Drammensbibliotekets utfordringer som fungerte svært bra. Han kom ikke med noen ferdigsydd løsning og ingen forutinntatte holdninger om helter og skurker. Han hadde også en stor verktøykasse og kunne foreslå tilnærminger som umiddelbart virket fornuftige.

Lederens sentrale posisjon og rolle som endringsagent, veileder og pådriver var en fellesnevner for begge seminarene.

Etter dagene i Strømstad ligger forholdene bedre til rette for et styrket Drammensbibliotek. Hver enkelt har fått et oppdrag å følge opp, og ledelsen har fått en liste med konkrete tiltak de nå må sette ut i livet. Selv om det ligger et ansvar på hver enkelt, er det ledelsen som må føre an i det videre arbeidet.

Seminaret ga meg større tillit til at Drammensbiblioteket kan utvikle seg i ønsket retning. Vi ble bedre kjent med hverandre, fikk større tillit og en økt forståelse for hverandres arbeidsoppgaver. Jeg har fått en økt bevissthet på å inkludere særlig Drammen bibliotek i eget arbeid.

Når et seminar gir deg masse påfyll og refleksjoner i etterkant, så er det vel ikke mye mer man kan be om.