Egen erfaring med MOOCs i Bibliotheca Nova

I utgave nr 1 2015 av Bibliotheca Nova har jeg en kort artikkel om egne erfaringer med MOOCs. En MOOC kan fort bli uforpliktende og det er lett å falle fra. De viktigste årsakene til at jeg klarte å gjennomføre kurset fra Standford var interessant innhold samt det å få kursbevis fra et av verdens beste universiteter.

I samme nummer har også Trond Minken skrevet om kokebøker for bibliotekutvikling hvor CREW inngår som en av de tre omtalte manualene. De andre to er kokebok for debatt og Buskerud measuring model.