Copenhagen Business School

Møte på CBS

På Copenhagen Business School fikk vi møte område- og sousjef Gert Poulsen og hans sjef Biblioteks- og Campusdirektør Rene Steffensen.

Om CBS biblioteket

Biblioteket beskriver seg slik på CBSs nettsider.  CBS Biblioteks primære opgave er at understøtte forskning og undervisning på CBS ved at give ansatte og studerende nem og hurtig adgang til al relevant offentliggjort information.

Herudover skal biblioteket, som offentligt bibliotek og del af det nationale bibliotekssystem, betjene alle interesserede eksterne lånere og erhvervslivet.

I sin faglige dækning fokuserer biblioteket på de emneområder, som er relevante for CBS, med særlig intensiv dækning af erhvervsøkonomi og erhvervssprog.

Biblioteket har tre lokationer: Solbjerg Plads 3, Dalgas Have 15 og Porcelænshaven 26.

Biblioteket ledes af Biblioteks- og Campusdirektør René Steffensen og består af 3 enheder:

  • Stabsfunktionen
  • Afdeling for Publikumsservice
  • Afdeling for Forsker- og Studieservice.

Flotte leseplasser på CBS

CBS dekker både samfunnsfag og humaniora. CBS er et fakultet, men omtaler seg som et universitet. CBS har i dag 19 200 studenter, en økning på 28 prosent på kort tid. CBS ønsker å vokse fremover med ca 4 % årlig økning i studentmasse. Den nye regjeringen sier at alle skal kunne ta høyere utdanning.

Biblioteket satser på emedia. Mangel på plass er et stort problem for CBS og det er ønskelig at deler av veksten skjer gjennom nettstudenter. Hovedbrukerne for biblioteket er studentene.

CBS har ønske om en nedgang i administrativt personale. Biblioteket har tapt sitt teknisk administrative personale. 1. mai 2011 skjedde omorganiseringen med reduksjon av stab med sentralisering av alle tjenester. Bibliotekets egen it avdeling forsvant. Biblioteket har gått fra 60 til 40 årsverk.

E-læring er et komplisert område å satse på mener både Gert og Rene. Australia er langt fremme på e-læring.

Biblioteket hadde tidligere en egen avdeling som drev med konferanseservice for å få tak i papers og proceedings fra konferanser. Det var en svært vellykket tjeneste.

50 prosent fall i utlånet på fem år. Biblioteket er i ferd med å bevege seg helt bort fra papirbøker og bruker nå kun en million årlig på papirbøker. Læreboken eksisterer stadig, men få leser hele bøker lenger.

I den gamle organisasjonen var det strengt skille mellom fysisk og digitalt. I biblioteket er det bygget opp to nye avdelinger hvor Gert er leder for den ene.
Biblioteket var den best fungerende enheten i følge en McKinsey rapport. Et advisory board ble fløyet inn fra Harvard for å evaluere bibliotek og tjenesten kom meget godt ut i evalueringen.

Det er de dårlige konjunkturene som har gjort at CBS har skåret ned så mye. Bibliotekets egen Learning lab ble lagt ned som følge av innsparingene. Biblioteket hadde en veldig høy standing.

Samlinger i underetasjen

Strategien fra 2007 er skåret ned og tilpasset dagens virksomhet og økonomiske betingelser.
Biblioteket har tre vekstområder: E-ressurser veldig bredt forstått, informasjonskompetanse, forskningsregistrering og analyse av ressurser. Datasamling og metadata er blitt viktigere igjen. Dawson registrerer alle samlingene, slik at CBS ikke har noe arbeid med dette selv. Bibliotekarene må være prosesspesialister, og savner at de ikke lenger har systembibliotekarer.
Har fjernet forskningsbibliotekarene fordi de ville forske og ikke sitte i skranken, men pga den økte kompleksiteten mener Gert og Rene at det blir behov for forskningsbibliotekarene igjen.

Biblioteket har tre vekstområder som ligger på bibliotekets nettside.
Publikumservice og forskningsavdelingen. Publikumsservice har hele samlingen, ebiblioteket, tre campusbibliotek, hvorav to av bibliotekene er ubemannede.
Først forsvinner bøkene, så forsvinner bord og stoler. Det fysiske biblioteket vil kun være et sted. Bibliotek som fysisk sted vil forsvinne fra universitetet.

CBS biblioteket ønsker å satse på datainnsamling, men er mer usikker på analyse.

CBS la ned sin blogg i midten av februar 2012. Årsaken er beskrevet på bloggen av Søren Madsen:

CBS bibliotek har i den senest tid gennemgået organisationsforandringer og fået ny strategi. Som en konsekvens af dette skal fokus nu rettes mod vores kerneopgaver og i mindre grad på innovation.

Derfor lukker CBS Biblioteks blog pr. dags dato. Bloggen bliver her på adressen året ud med intakte meddelelser og indhold. Men den vil ikke blive opdateret.

Først indlæg kom d. 12. april 2007. Siden har bloggen fungerer som et medie til vidensdeling internt på CBS Bibliotek og forhåbentligt også for andre interesserede.

Jeg slipper dog ikke blogmediet helt. Jeg forsætter med en privat blog, der tager de samme temaer op. Den kan du finde her:

InnoBib – biblioteker, innovation og ny viden