Oppstart av bibliotekplan i Troms

18. februar holdt jeg innlegg i Tromsø i forbindelse med revideringen av bibliotekplan Troms. Troms fylkesbibliotek hadde invitert biblioteksjefene i Troms for å starte arbeidet med revideringen av planen som skal gjelde for perioden 2016-2027. Presentasjonene på oppstartsmøtet la vekt på kunnskap og læring, møteplassfunksjonen og litteraturformidling. Jeg var invitert for å snakke om program …

Continue reading ‘Oppstart av bibliotekplan i Troms’ »

Tidslinje utlån av e-bøker

Jeg har jobbet med e-bøker i folkebibliotek siden 2007. I denne perioden har vi gått fra å ikke ha noe tilbud til befolkningen for utlån av e-bøker til å ha et rimelig velfungerende tilbud på feltet. Buskerud fylkesbibliotek har bidratt betydelig i denne utviklingen. Tidslinjen under viser de viktigste aktivitetene på området sett med buskerudbriller. …

Continue reading ‘Tidslinje utlån av e-bøker’ »

Forslag til seminarer til Bibliotekmøtet 2016

Norsk bibliotekforening har frist 1. august for å sende inn forslag til seminarer til neste års Bibliotekmøte i Tromsø. Jeg har sendt inn tre ulike forslag og har i tillegg jobbet med et fjerde om åpen programvare. To av forslagene er sendt inn på vegne av SAMSTAT: Tittel: Brukeradferdundersøkelser Arrangører: NB og SAMSTAT Bakgrunn: Bergen …

Continue reading ‘Forslag til seminarer til Bibliotekmøtet 2016’ »

Første HS-møte med nytt styre

Det første ordinære hovedstyremøte i NBF fant sted 23. april. NBF lagde en artikkel i etterkant av møtet som ligger på NBF-veven. Jeg var ikke på valg og har to år igjen av min periode som styremedlem. Jeg fortsetter også som medlem av arbeidsutvalget.

Foredrag på NBFs organisasjonskurs

NBF holdt i slutten av forrige uke et organisasjonskurs for tillitsvalgte. Det var tydeligvis et tilbud mange satte stor pris på. Tillitsvalgte fra hele Norge hadde funnet veien til Helsfyr hotel. Det er gledelig at NBF  bruker mye ressurser på å proffesjonalisere hele tillitsmannsapparatet. Det gir en trygghet til alle i organisasjonen at sekretariatet sentralt …

Continue reading ‘Foredrag på NBFs organisasjonskurs’ »