IFLA oppsummert

IFLA oppsummert

Det omfattende håndleddsbruddet tidlig i mars gjorde at jeg måtte gjennomgå alle mine engasjementer. Det var nødvendig å gjennomgå mine arbeidsoppgaver  i sin fulle bredde og velge bort de tingene hvor jeg hadde minst å bidra. Arbeidet som sekretær i…

Grønne bibliotek

IFLA har nylig utgitt en bok om hvordan bibliotekene kan minske sine økologiske fotavtrykk. Gjennom bidrag og case studier fra ulike verdensdeler, viser forfatterne av boken hvordan bibliotekene kan bli «grønnere». Redaktører av boken er: Dr Klaus Werner, Dr Petra Hauke and…

Inntrykk fra IFLA

Første gang jeg deltok på IFLA var i Oslo i 2005. Den gangen visste jeg veldig lite om organisasjonen, men jeg forstod at det var et arrangement som alle bibliotekarer burde oppleve. Jeg deltok kun en dag, og forstod egentlig…

Om e-bokas framtid – seminar på IFLA

IFLA satte e-bøker på dagsorden ved å bruke en hel dag av programmet på ulike aspekter ved e-bøker og e-lån. Det var interessant å få høre hvor like utfordringene er rundt omkring i verden. IFLAs anbefalinger for e-lån sammenfaller i…

Presentasjon av paper på IFLA

Petter og jeg var i godt selskap da vi presenterte vårt paper på IFLA sesjon 113 under overskriften: Bring out the fun of it! New ways of teaching and communicating statistics — Statistics and Evaluation with Education and Training 19 August…

IFLA SET Bulletin august 2013

Nytt nummer av nyhetsbrevet til SET ble publisert rett i forkant av IFLAs kongress i Singapore. Jeg bidro med to artikler, en om det nye doktorgradsprogrammet på HIOAs bibliotekutdanning. Endelig har også Norge fått sin egen doktorutdanning. Den andre artikkelen…

Paper til IFLA

Paper til IFLA

Det ble noen travle uker i mai for å få skrevet ferdig Petter og mitts paper til IFLA-konferansen i midten av august. Jeg bidro særlig med statistikk basert på det nasjonale indikatorsettet for folkebibliotek. Modellen Petter har utviklet “The Buskerud…

Measuring to improve the public library learning space

Petter Von Krogh og jeg har sammen skrevet et abstract til et call for paper til IFLA. Section for statistcs og min seksjon, Section for education and training skal sammen avholde et seminar på IFLAkonferansen i Singapore i august. Under…

Artikler i IFLA SET bulletin

IFLA SET bulletin utkommer to ganger i året, januar og august. I nummeret som nettopp utkom har jeg to bidrag. Den ene artikkelen beskriver innholdet i 1. bibliotekarprogrammet og presenterer de fire deltagerne i programmet. Den andre artikkelen oppsummerte seminaret…

Bibliotek i skya

IFLA mandag 13 august Session 90 — Cloud computing: its impact on privacy, jurisdiction, security, lawful access, ownership and permanence of data — Committee on Copyright and Other Legal Matters (CLM) Nettskya er et viktig voksende område for bibliotek. Vanskelig…