define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. BF – Jannickes fagblogg
BF.dk, BF.no og DIK

På tur til København

6. og 7. september var flere fra sekretariatet og to fra styret på tur til København hvor vi møtte våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Vi fikk høre om skolebiblioteksatsing i Sverige, hvordan danskene jobber med kompetanseutvikling og en rekke…