define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Verv – Jannickes fagblogg
BF.dk, BF.no og DIK

På tur til København

6. og 7. september var flere fra sekretariatet og to fra styret på tur til København hvor vi møtte våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Vi fikk høre om skolebiblioteksatsing i Sverige, hvordan danskene jobber med kompetanseutvikling og en rekke…

Multimedialt innhold – digitale læreverk

De siste årene har jeg med ujevne mellomrom laget korte videoer om ulike faglige tema. Jeg har blant annet snakket om kassering, laget instruksjonsvideoer om norsk bibliotekindeks og 23 offentlige ting. Kvaliteten har vært varierende, og det er først med…

Aslak Sira Myhre i Tromsø

Oppstart av bibliotekplan i Troms

18. februar holdt jeg innlegg i Tromsø i forbindelse med revideringen av bibliotekplan Troms. Troms fylkesbibliotek hadde invitert biblioteksjefene i Troms for å starte arbeidet med revideringen av planen som skal gjelde for perioden 2016-2027. Presentasjonene på oppstartsmøtet la vekt…

Tidslinje utlån av e-bøker

Jeg har jobbet med e-bøker i folkebibliotek siden 2007. I denne perioden har vi gått fra å ikke ha noe tilbud til befolkningen for utlån av e-bøker til å ha et rimelig velfungerende tilbud på feltet. Buskerud fylkesbibliotek har bidratt…

Forslag til seminarer til Bibliotekmøtet 2016

Forslag til seminarer til Bibliotekmøtet 2016

Norsk bibliotekforening har frist 1. august for å sende inn forslag til seminarer til neste års Bibliotekmøte i Tromsø. Jeg har sendt inn tre ulike forslag og har i tillegg jobbet med et fjerde om åpen programvare. To av forslagene…

IFLA oppsummert

IFLA oppsummert

Det omfattende håndleddsbruddet tidlig i mars gjorde at jeg måtte gjennomgå alle mine engasjementer. Det var nødvendig å gjennomgå mine arbeidsoppgaver  i sin fulle bredde og velge bort de tingene hvor jeg hadde minst å bidra. Arbeidet som sekretær i…

Første HS-møte med nytt styre

Det første ordinære hovedstyremøte i NBF fant sted 23. april. NBF lagde en artikkel i etterkant av møtet som ligger på NBF-veven. Jeg var ikke på valg og har to år igjen av min periode som styremedlem. Jeg fortsetter også…

Grønne bibliotek

IFLA har nylig utgitt en bok om hvordan bibliotekene kan minske sine økologiske fotavtrykk. Gjennom bidrag og case studier fra ulike verdensdeler, viser forfatterne av boken hvordan bibliotekene kan bli «grønnere». Redaktører av boken er: Dr Klaus Werner, Dr Petra Hauke and…

Inntrykk fra IFLA

Første gang jeg deltok på IFLA var i Oslo i 2005. Den gangen visste jeg veldig lite om organisasjonen, men jeg forstod at det var et arrangement som alle bibliotekarer burde oppleve. Jeg deltok kun en dag, og forstod egentlig…

Om e-bokas framtid – seminar på IFLA

IFLA satte e-bøker på dagsorden ved å bruke en hel dag av programmet på ulike aspekter ved e-bøker og e-lån. Det var interessant å få høre hvor like utfordringene er rundt omkring i verden. IFLAs anbefalinger for e-lån sammenfaller i…