Paper til prekonferanse på IFLA

Med Arne Gundersen på NB som førsteforfatter har jeg bidratt til et paper om digital deltagelse som skal presenteres av Arne i august på en prekonferanse til IFLA i Philadelphia.   Mine bidrag har i hovedsak handlet om e-læringskurset “23offentligeting”, en kartlegging jeg gjorde av bibliotekenes tiltak på området og NBFs rolle i Digidel2017. Paperet …

Continue reading ‘Paper til prekonferanse på IFLA’ »

Vinner av NBF Buskeruds bibliotekpris 2015

På dag to av årets bibliotekdager i Buskerud ble NBF Buskeruds bibliotekpris for 2015 utdelt. Jeg var nominert og var så heldig å vinne prisen. Det er veldig  morsomt å motta en slik anerkjennelse. Som mine kjære kolleger på fylkesbiblioteket sier så er og forblir jeg en ekte biblioteknerd. Prisen forplikter så det er bare …

Continue reading ‘Vinner av NBF Buskeruds bibliotekpris 2015’ »

Artikkel om omløp publisert i NTIK

Tord Høivik og jeg har fått publisert en vitenskapelig artikkel om omløpstallet med meg som førsteforfatter. Tittelen på artikkelen er: Levende bøker og død kapital: Omløpstallet som styringsverktøy. Artikkelen ligger tilgjengelig på NTIKs nettside. Artikkelens abstract Blant bibliotekarer er omløpstallet, altså utlån/bestand, en kjent, men lite brukt størrelse. Artikkelen undersøker hvilket bidrag omløpstall kan ha …

Continue reading ‘Artikkel om omløp publisert i NTIK’ »

Studium – Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid

Helt siden 2011 har det vært planer om et etterutdanningstilbud for skolebibliotekarer i videregående skole i østlandsområdet. Torsdag 6. november var det endelig tid for oppstartsseminar for 30 ferske studenter fra Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland. Studiet er på 10 studiepoeng og jeg har vært med på utviklingen av hele opplegget med struktur, kravspesifikasjon til …

Continue reading ‘Studium – Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid’ »

9th Northumbria Int Conf on Performance Measurement in LIS

Konferansen arrangeres hvert andre år. Jeg deltok med paper for andre gang. Tema for årets konferanse var meget aktuelt og handlet om hvordan bibliotek bidrar med verdiskaping. I dagens økonomiske klima blir det ekstra viktig å kunne tallfeste hva man får igjen for å satse på bibliotek. Selv om hovedfokuset på konferansen er på fag- …

Continue reading ‘9th Northumbria Int Conf on Performance Measurement in LIS’ »

Being in the World

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1-rmGy9gWvE&feature=player_profilepage[/youtube] “Being in the World” is a celebration of human beings, and our ability, through the master of physical, intellectual and creative skills, to find meaning in the world around us. Hubert Dreyfus og Martin Heidegger danner et utgangspunkt i denne filmen om ekspertise. I filmen møter man filosofer og ulike mennesker som i sin …

Continue reading ‘Being in the World’ »

Friluftsliv: en relasjon mellom mennesker og natur

Hvem er du? Jeg heter Jannicke Høyem og er universitetslektor i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Jeg underviser på 2 deltidsstudier i friluftsliv ved NIH. Til dette arbeidet ligger alt planarbeid, organisering, undervisning og utvikling av videreutdanning i friluftsliv for voksne studenter, samt utvikling av friluftslivsfaget. Jeg har vært med siden …

Continue reading ‘Friluftsliv: en relasjon mellom mennesker og natur’ »