Kategorier
Foredrag Ukategorisert

Bibliotekaren – din ultimate Swizz Army knife

Swiss army knife18. april var jeg i Bergen for å snakke på Det bergenske bibliotekseminar. Dette seminaret hadde tidligere Neptunseminaret. Det var mange interessant innlegg.  Særlig innlegget til  Cecilie Laskie som snakket om synlighet og biblioteksdidaktikk var tankevekkende.

Håvard Legreid  ansatt på BoB gikk løs på laminering og comic sans i sitt foredrag om visuell kommunikasjon i bibliotek med både alvor og humor.

Ruth Ørnholt ga et innblikk i IFLA BibLibre International Library Marketing Award og Anniken Bjørnes viste hvordan skolebiblioteket kan være hjertet i lokalsamfunnet.

Kategorier
Ukategorisert

Norge rundt med årsmøter

Alta BorealisfestivalenEn av gledene ved å være forbundsleder er at man får mulighet til å reise rundt i Norge og snakke med dyktige bibliotekarer om hva de er opptatt av. I begynnelsen av mars var jeg i Alta og snakket for medlemmer i Finnmark. Pga de store avstandene settes det alltid av to dager når de møtes. Da blir det rikelig med tid til faglige diskusjoner og ulike programposter. Jeg hadde to poster på programmet, en om utfordringer og muligheter for bibliotekene og en om hvordan man argumenterer med statistikk.

Alta har et flott folkebibliotek som jeg fikk anledning til å besøke. I tillegg var det Borealisfestival og start for Finnmarksløpet på samme tid som vi var der. Masse flotte opplevelser i kaldt og vakkert vintervær.

Aarsmote Finnmark BF from Jannicke Røgler

Argumenter med statistikk from Jannicke Røgler
Kategorier
Ukategorisert

Paper til prekonferanse på IFLA

IFLA logoMed Arne Gundersen på NB som førsteforfatter har jeg bidratt til et paper om digital deltagelse som skal presenteres av Arne i august på en prekonferanse til IFLA i Philadelphia.  

Mine bidrag har i hovedsak handlet om e-læringskurset “23offentligeting”, en kartlegging jeg gjorde av bibliotekenes tiltak på området og NBFs rolle i Digidel2017.

Paperet gir en oversikt over hvilke tiltak norske bibliotek gjør for å øke den digitale deltakelsen og hvilken rolle bibliotekene spiller i programmet Digidel 2017. 

Under er abstractet.

Kategorier
Publikasjoner Ukategorisert

Vinner av NBF Buskeruds bibliotekpris 2015

Jannicke mottar bibliotekprisenPå dag to av årets bibliotekdager i Buskerud ble NBF Buskeruds bibliotekpris for 2015 utdelt. Jeg var nominert og var så heldig å vinne prisen. Det er veldig  morsomt å motta en slik anerkjennelse. Som mine kjære kolleger på fylkesbiblioteket sier så er og forblir jeg en ekte biblioteknerd. Prisen forplikter så det er bare å brette opp ermene og gyve løs på nye utviklingsoppgaver. Jeg er priviligert fordi jeg får jobbe med det jeg synes er aller morsomt, å jobbe for at bibliotekene skal forbli relevante i folks hverdag. Under er pressemeldingen som ble sendt til media og publisert på Biblioteknorge i etterkant av utdelingen:

Vinneren av bibliotekprisen for Buskerud 2015 er Jannicke Røgler.

Prisen er arbeider av glasskunstner Kari Ulleberg fra glasshytte i Drammen. Prisen ble delt ut på bibliotekdagene på Lampeland, 22 april kl. 08.45.
Bibliotekprisen for Buskerud tildeles hvert år et bibliotek, en organisasjon, institusjon eller en enkeltperson som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Buskerud og deles ut av Norsk bibliotekforening, avdeling Buskerud (NBF Buskerud). Norsk bibliotekforening er en interesseorganisasjon for alle som elsker bibliotek.
Jannicke Røgler er fra Kongsberg. Jannicke har gjennom mange år vært en drivkraft i utviklingen av bibliotekene i Buskerud. Fra sin posisjon som rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, har hun med stor faglig tyngde og engasjement vært en pådriver for kompetanseheving, bevisstgjøring og utvikling av bibliotektjenester i hele fylket. Jannicke har også markert seg sterkt i det nasjonale biblioteklandskapet.
Jannicke har særlig engasjert seg i sosiale medier, e-bøker, samlingsutvikling, statistikk og dokumentasjon. Som tilrettelegger og oversetter av det nyskapende e-læringskurset “23 ting” var hun tidlig ute og nådde bredt ut med opplæring av bibliotekansatte i sosiale medier. Og som en drivkraft i “Buskerudgeriljaen” har hun vært med på å sette samlingsutvikling og kasseringspolitikk på dagsorden på en forbilledlig måte. Eksempler på kasserte bøker legges ut på bloggen https://trangtihylla.wordpress.com/. Hun har også oversatt og tilpasset kasseringsmanualen CREW til norsk.
I sitt arbeid har Jannicke hele tida vært opptatt av at bibliotekene skal være kunnskapsbaserte og at drift og utvikling skal bygge på fakta og innsikt i egen virksomhet. Hun har engasjert seg sterkt i å finne nye måter å innhente, måle og formidle statistikk i bibliotekene på. Slik har hun greid å sette dagsorden og løfte fram statistikk som styringsverktøy og redskap for synliggjøring.
I seinere tid har Jannicke stått i spissen for å utvikle løsninger slik at bibliotekene i Buskerud kan komme i gang med et bærekraftig e-boktilbud til sine brukere. Gjennom egen fagblogg formidler hun også oppdatert og relevant kunnskap om bibliotekene.
Jannicke har gjennom sitt engasjement og sin solide faglige forankring vært en pådriver og gått nye veier, til beste for alle bibliotek og bibliotekansatte i Buskerud. Hun har blikket retta mot den digitale framtida i en tid der bibliotekene står overfor store utfordringer. Hun har hatt mot og evne til å tenke nytt og vist vei når det gjelder bibliotekutvikling i Buskerud, og også nasjonalt.
Juryen og NBF Buskerud gratulerer Jannicke Røgler og ønsker henne lykke til videre.

Fylkeskommunen lagde nettsak om utdelingen og prisen ble også omtalt i papirutgaven av Laagendalsposten. Numedalsnett lagde også en artikkel. NRK omtalte også såvidt saken.

Kategorier
Artikkel Samlingsutvikling Ukategorisert

Artikkel om omløp publisert i NTIK

Artikkel i NTIKTord Høivik og jeg har fått publisert en vitenskapelig artikkel om omløpstallet med meg som førsteforfatter. Tittelen på artikkelen er: Levende bøker og død kapital: Omløpstallet som styringsverktøy. Artikkelen ligger tilgjengelig på denne lenken på NTIK.

Artikkelens abstract

Blant bibliotekarer er omløpstallet, altså utlån/bestand, en kjent, men lite brukt størrelse. Artikkelen undersøker hvilket bidrag omløpstall kan ha i utviklingen av det moderne bibliotek. Omløpstallet viser bruksverdien av bibliotekets samlinger. Lave tall betyr at faglige tiltak bør settes inn. De fleste norske folkebibliotek har større samlinger enn nødvendig. Ved å vise til omløpstallene blir det lettere å vinne gehør for kassering.

Fagmiljøet trenger teoretisk forståelse av og praktisk veiledning i bruken av denne indikatoren. Vi oppsummerer faglitteraturen og analyserer et variert empirisk materiale for å oppnå dette. Norske omløpstall ligger lavest i Norden. Halve variasjonen er knyttet til folketallet. Små kommuner har svært lave omløpstall, spesielt av bøker. Det nordiske fagmiljøet har i liten grad utviklet normer for samlingsstørrelse, omløpstall og kassering. Vi viser hvordan bibliotekarer kan beregne omløpstall i samlinger og delsamlinger og avslutter med forslag til praktiske normer.

Kategorier
Ukategorisert

Studium – Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid

20141106_135308Helt siden 2011 har det vært planer om et etterutdanningstilbud for skolebibliotekarer i videregående skole i østlandsområdet.

Torsdag 6. november var det endelig tid for oppstartsseminar for 30 ferske studenter fra Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland. Studiet er på 10 studiepoeng og jeg har vært med på utviklingen av hele opplegget med struktur, kravspesifikasjon til leverandør og fagplan. Tilsammen er det fire fylker som samarbeider om tiltaket hvor Hedmark fylke har hatt hovedansvar for koordineringen. Nyweb ble valgt som leverandør for dette nettbaserte studiet. Nyweb består av dyktige fagpersoner fra Universitetene i Agder og Stavanger.

Kategorier
Foredrag Ukategorisert

9th Northumbria Int Conf on Performance Measurement in LIS

Konferansen arrangeres hvert andre år. Jeg deltok med paper for andre gang. Tema for årets konferanse var meget aktuelt og handlet om hvordan bibliotek bidrar med verdiskaping. I dagens økonomiske klima blir det ekstra viktig å kunne tallfeste hva man får igjen for å satse på bibliotek.

Selv om hovedfokuset på konferansen er på fag- og forskningsbibliotek, er det også innslag fra folkebiblioteksektoren.
Vi var seks stykker fra Norge som deltok, men jeg var den eneste som presenterte et paper. Så vidt jeg kunne se var det heller ingen andre fra Skandinavia som holdt foredrag. Professors Pors fra Danmark var påmeldt både som foredragsholder og som ansvarlig for en parallellsesjon, men måtte melde avbud.

Innholdet på konferansen holder høyt faglig nivå og er også svært interessant. Deltagelsen fra Norge bør være betydelig større om to år.

Professor Trevor Sheldon, ved University of York ønsket velkommen til York. Han kunne fortelle om en relativt ny informasjonsstrategi for bibliotektjenesten og at det skjer store investeringer på Universitetsbiblioteket. Han oppfordret til å bli bedre på å demonstrere verdien av tjenestene. Samtidig pekte han på at det skjer en inflasjon av indikatorer og ba oss være forsiktig. Han oppfordret oss til å ta lærdom av helsetjenesten, og ha få men solide indikatorer.

Kategorier
Begreper Ukategorisert

Being in the World

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1-rmGy9gWvE&feature=player_profilepage[/youtube]

“Being in the World” is a celebration of human beings, and our ability, through the master of physical, intellectual and creative skills, to find meaning in the world around us.

Hubert Dreyfus og Martin Heidegger danner et utgangspunkt i denne filmen om ekspertise. I filmen møter man filosofer og ulike mennesker som i sin utøvelse er sanne eksperter.

An Idea Takes Hold

Tao Ruspoli graduated with a degree in philosophy from UC Berkeley in 1998. The first philosophy course he took was called “Existentialism in Literature and Filme” taught by professor Hubert Dreyfus. This course inspired Tao to become a filmmaker and he went on to take all of Dreyfus’ courses, all of which had tremendous influence on him and his outlook on the world.

Ten years after graduating, Tao returned to Berkeley to revisit Dreyfus and was inspired to make Being in the World, as an attempt to bring these profound philisophical ideas to a non-academic audience. Dreyfus introduced Tao to all of his students who had now become well-known professors in their own right—from Sean Kelly at Harvard to Mark Wrathall at UC Riverside, as well as Taylor Carman, Iain Thomson, John Haugeland, and several others.

Tao and his team traveled to meet and interview each of these professors and then researched and found masters in different fields who best illustrated their ideas. This brought the team around the world where they had a chance to immerse themselves in the worlds of Japanese carpentry, Creole cooking, gypsy flamenco, and more.

 

Kategorier
Ukategorisert

Mitt VM-øyeblikk

Foreningen !Les ønsket seg VM minner og jeg ga dem gladelig mitt :-D. Forstod aldri hva VM-maskottene skulle forestille, kanskje noe litt retro fra 80-tallets barne-TV.

Mitt VM-øyeblikk

Kategorier
Ukategorisert

Friluftsliv: en relasjon mellom mennesker og natur

Fotograf: Torbjørn Pedersen

Hvem er du?

Jeg heter Jannicke Høyem og er universitetslektor i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Jeg underviser på 2 deltidsstudier i friluftsliv ved NIH. Til dette arbeidet ligger alt planarbeid, organisering, undervisning og utvikling av videreutdanning i friluftsliv for voksne studenter, samt utvikling av friluftslivsfaget. Jeg har vært med siden oppstart av studiet i 2002 og utviklet dette sammen med Trond Augestad. Fra september 2009 har jeg vært førstelektorstipendiat tilknyttet HiO/PUS.
Jannicke er glad i friluftsliv også på fritiden, og særlig vinterfjellet spesielt. Men også havpadling og det å bare være ute og få sol på øyet og luft i håret er viktig for Jannicke. Hun er også opptatt av miljøperspektiver, og av å finne glede i hvert enkelt øyeblikk i stedet for alltid planlegge for hva som skjer i neste uke.

Hva er innholdet i og bakgrunnen for prosjektet ditt?

I dette prosjektet ønsker jeg å undersøke hvilke forhold som kan skapes mellom mennesker og natur gjennom friluftsliv. Mitt hovedperspektiv er at jeg ser friluftsliv som et begrep eller fenomen som er kulturelt bestemt og derigjennom bundet til tid og sted, og som stadig utvikler og forandrer seg. Friluftsliv i fritiden og friluftsliv som fagområde kan beskrives som to ulike fenomen, og det sistnevnte vil i hovedsak være fokus i prosjektet. Min hovedinteresse i prosjektet vil være å undersøke hvordan voksne som tar videreutdanning innen friluftslivsfaget, opplever og deltar i friluftslivet og hvilke betydninger som skapes.

Jeg har valgt et læringsperspektiv, noe jeg knytter til læring i, om og gjennom friluftsliv. Hensikten er å finne ut mer om hvordan kompetanse i friluftsliv kan utvikles og hva den innebærer, både med tanke på å arbeide som leder i friluftsliv, utvikle sitt forhold til natur og bygge en forståelse for betydningen av dette forholdet i arbeid med friluftsliv. Et viktig perspektiv i prosjektet vil også være å få kunnskap om ledelse av læringsprosesser og utarbeide en didaktikk for voksnes læring med naturen som læringsarena.

Prosjektbeskrivelse


Prosjektet er knyttet til deltidsstudiene i friluftsliv, del 1 og del 2 (30 + 30 studiepoeng) ved Norges idrettshøgskole. Dette er en friluftslivsfaglig videreutdanning der friluftslivsfaget beskrives gjennom både teori og praksis, eller ved å ha dimensjoner av både kunnskaper og handlinger som gjensidig påvirker og er avhengige av hverandre.

Undervisning i orientering i Skarvheimen. Fotograf: Trond Augestad

Hva er hensikten med prosjektet?

Å undersøke og beskrive friluftslivsfaglig utdanning og ledelse av denne, og se dette i lys av forholdet mellom mennesker og natur.
Herunder:

  • diskutere et utvalg av tema og arbeidsformer i friluftslivsfaget og forutsetninger for disse
  • belyse menneskers forhold til natur gjennom friluftsliv og friluftslivsfaglig utdanning
  • diskutere betydningen av relasjonen mellom menneske og natur for arbeid som leder i friluftsliv

Prosjektplanen bygger derfor på arbeid som ble påbegynt i 2002 da jeg sammen med Trond Augestad planla og satte i gang deltidsstudier i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole, og det videre arbeidet med planlegging, gjennomføring og vurdering av disse studiene med tilhørende fagutvikling. Her har også andre faglærere bidratt. Videre bygger prosjektet på egen forskning som er gjennomført i samme periode. Veien har til dels blitt til underveis. Samtidig finnes en rød tråd gjennom prosjektet. Omdreiningspunktene er for det første interesse for forholdet mellom mennesker og natur, og for det andre interesse for ledelse av og innsikt i læringsprosesser for voksne i natur.

Undervisning i bruk av gps. Fotograf: Trond Augestad

Hva er din metode?

Jeg plasserer prosjektet i en kvalitativ forskningstradisjon. Deler av prosjektet vil være basert på aksjonsforskning. Jeg ønsker å finne fram til alternative måter å utvikle og formidle praktisk kunnskap og uartikulerbar kunnskap, for eksempel gjennom film og bilder.

Hvordan vil du beskrive prosjektets relevans?

Gjennom å dokumentere og vurdere arbeidet med utvikling og gjennomføring av deltidsstudiene i friluftsliv siden starten i 2002, vil prosjektet kunne bidra til at videre drift av studiene ikke skal være avhengig av de som startet disse studiene i utgangspunktet. Prosjektet vil også ha overføringsverdi til de andre studiene i friluftsliv ved NIH, og det vil kunne gi økte muligheter til å diskutere friluftsliv som fag og forskningsområde gjennom å gi innsikt i og forståelse av kunnskaper og handlinger i friluftsliv og produksjon av disse. Prosjektet vil slik også være et bidrag til fagmiljøet og kunne bidra til erfaringsdeling.

Fotograf: Torbjørn Pedersen

Jeg forstår førstelektorløpet som en praksisnær kvalifisering der undring, refleksjon, erfaringsdannelse og dokumentasjon av denne danner grunnlag for forbedret praksis. Dette passer godt til friluftslivsfaget som består av mye praktisk kunnskap, og for meg som har utgangspunkt i praksisfeltet – en fagdidaktiker.

Og med det, takker Jannicke Røgler Jannicke Høyem for samtalen