Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag

Som del av arbeidet med profileringsdokument er en del av jobben å sette ord på hva jeg har bidratt med av bibliotekutvikling. OECDs Frascatimanual har følgende definisjon på utviklingsarbeid: Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller …

Continue reading ‘Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag’ »

Nye Flå bibliotek

Buskerudgeriljaen har tidligere bistått biblioteksjefen i Flå med kassering. Flå bibliotek har biblioteksjef i 40% stilling som eneste ansatt, noe som gir svært begrensede muligheter for å rekke andre oppgaver enn å holde lokalet åpent. Biblioteksjefen kombinerer stillingen med undervisning i formgivingsfag på barneskolen. Flå, en kommune med 1000 innbyggere har en barneskole som ligger …

Continue reading ‘Nye Flå bibliotek’ »

Kassering i Troms

Jeg holdt verksted i samlingsutvikling i Tromsø 23. januar 2013. Nøyaktig to år etter sender Marit Somby ved Troms fylkesbibliotek meg en epost hvor hun oppsummerer kommentarer hun har fått i et evalueringsmøte på Finnsnes. Troms har gjennomført en stor satsing på utvikling av bibliotekrommet. Som del av prosjektet holdt jeg et verksted i kassering …

Continue reading ‘Kassering i Troms’ »

Gjesteforelesning om kassering

30. oktober foreleste jeg om kassering og samlingsutvikling for 3. års studenter på bibliotekutdanningen på HIOA. Det var andre året på rad at jeg holdt gjesteforelesning om dette emnet. Det var interessant å få høre at flere studenter skriver om kassering. I år kunne jeg også gjøre bruk av resultater fra min nylig publiserte artikkel. …

Continue reading ‘Gjesteforelesning om kassering’ »

Fortsatt nedgang i bokbestanden

Fra 2012 til 2013 sank bestanden av bøker i folkebibliotekene med 3,34%. I antall bind utgjør dette hele 612 046. Total bestand av bøker var i 2013 på 17 721 712 bind. Fremdeles er bestanden av bøker høyere enn de 2-3 bøker per innbygger som anbefales av IFLA i publikasjonen «IFLA public library service guidelines». …

Continue reading ‘Fortsatt nedgang i bokbestanden’ »

Gjenvisitt i Hvittingfoss

21. januar deltok jeg på en gjennomgang av Hvittingfoss bibliotek. Hvittingfoss skal blir såkalt “åpent bibliotek”. Politikerne har bevilget penger til RFID-brikker, alarmport og det som ellers må til for å kunne etablere et meråpent bibliotek. Tilsammen skal det være bevilget kr. 500 000. Jeg deltok på en befaring for å se på samlingene og …

Continue reading ‘Gjenvisitt i Hvittingfoss’ »

Samlingsutvikling på Hamar

7. januar satte jeg kursen for Hamar for å holde verksted for skolebibliotekarer i Hedmark. Bakgrunnen var at jeg høsten 2013 holdt foredrag på Mikromarc brukermøtet. Etter presentasjonen fikk jeg flere henvendelser fra skolebibliotekarer fra Hedmark som følte behov for å lære seg mer om kassering for bedre å kunne argumentere for behovet for kassering …

Continue reading ‘Samlingsutvikling på Hamar’ »

Kassering på Gol

Noe av det siste Buskerudgeriljaen gjorde før vi tok juleferie var å reise til Gol for å kassere i to dager. 16. og 17. desember ble det kassert og flyttet om på Gol. Vi hadde blitt invitert av biblioteksjefen tidligere samme høst og sammen med biblioteksjefen hadde jeg  planlagt aktivitetene per epost og telefon. Tilsammen …

Continue reading ‘Kassering på Gol’ »

Samlingsutvikling i Førde

16. oktober tok jeg turen til Førde for å holde verksted i samlingsutvikling for skolebibliotekarer i videregående skole i Sogn og Fjordane. Tilsammen var vi ti stykker som fikk mulighet til å diskutere kassering og ikke minst fikk vi omvisning i Hafstad vgs sitt skolebibliotek. Biblioteket ble ledet av en svært dyktig bibliotekar, Guri Aarhus. …

Continue reading ‘Samlingsutvikling i Førde’ »

Forelesning om kassering på HIOA

Fredag 11. oktober holdt jeg forelesning for 3. års studentene på HIOA. Ca. 50 studenter hadde møtt opp til forelesningen fredag ettermiddag. Styrken i min forelesning er de personlige fortellingene fra praksisfeltet. Det kombinert med verktøy som CREWmanualen og omløpstall gir forhåpentligvis studentene et grunnlag for å gå ut i bibliotek og kassere på en …

Continue reading ‘Forelesning om kassering på HIOA’ »