define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Samlingsutvikling – Side 2 – Jannickes fagblogg
Fra ord til data til handling

Fra ord til data til handling

Samlingsutvikling er en kjernevirksomhet i bibliotekene og under sekkebegrepet samlingsutvikling inngår også formidling av bibliotekets samlinger. I Danmark har de tre bibliotekene Allerød, København og Solrød gått sammen i et prosjekt for å kunne jobbe mer kunnskapsbasert med utstillinger. I…

Gjesteforelesning på HIOA

10. oktober holdt jeg på nytt gjesteforelesning for 3. års studentene på bibliotekarutdanningen på HIOA. I år etter mye skriverier i avisene og på biblioteknorge om bibliotekarmytene følte jeg behovet for å si hvor viktig den kompetansen de har er…

Videoer om samlingsutvikling på Vimeo

På fylkesbibliotekets egen Vimeokonto er det laget et album som har samlet videoene hvor jeg forteller om ulike aspekter ved samlingsutvikling. Filmene ble laget i forbindelse med lanseringen av CREW-manualen.

Utdeling av årets bibliotek

Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag

Som del av arbeidet med profileringsdokument er en del av jobben å sette ord på hva jeg har bidratt med av bibliotekutvikling. OECDs Frascatimanual har følgende definisjon på utviklingsarbeid: Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring,…

Plantegning Flaa bibliotek

Nye Flå bibliotek

Buskerudgeriljaen har tidligere bistått biblioteksjefen i Flå med kassering. Flå bibliotek har biblioteksjef i 40% stilling som eneste ansatt, noe som gir svært begrensede muligheter for å rekke andre oppgaver enn å holde lokalet åpent. Biblioteksjefen kombinerer stillingen med undervisning…

Kassering i Troms

Jeg holdt verksted i samlingsutvikling i Tromsø 23. januar 2013. Nøyaktig to år etter sender Marit Somby ved Troms fylkesbibliotek meg en epost hvor hun oppsummerer kommentarer hun har fått i et evalueringsmøte på Finnsnes. Troms har gjennomført en stor…

Gjesteforelesning om kassering

30. oktober foreleste jeg om kassering og samlingsutvikling for 3. års studenter på bibliotekutdanningen på HIOA. Det var andre året på rad at jeg holdt gjesteforelesning om dette emnet. Det var interessant å få høre at flere studenter skriver om…

Fortsatt nedgang i bokbestanden

Fortsatt nedgang i bokbestanden

Fra 2012 til 2013 sank bestanden av bøker i folkebibliotekene med 3,34%. I antall bind utgjør dette hele 612 046. Total bestand av bøker var i 2013 på 17 721 712 bind. Fremdeles er bestanden av bøker høyere enn de…

Gjenvisitt i Hvittingfoss

Gjenvisitt i Hvittingfoss

21. januar deltok jeg på en gjennomgang av Hvittingfoss bibliotek. Hvittingfoss skal blir såkalt “åpent bibliotek”. Politikerne har bevilget penger til RFID-brikker, alarmport og det som ellers må til for å kunne etablere et meråpent bibliotek. Tilsammen skal det være…

Samlingsutvikling på Hamar

Samlingsutvikling på Hamar

7. januar satte jeg kursen for Hamar for å holde verksted for skolebibliotekarer i Hedmark. Bakgrunnen var at jeg høsten 2013 holdt foredrag på Mikromarc brukermøtet. Etter presentasjonen fikk jeg flere henvendelser fra skolebibliotekarer fra Hedmark som følte behov for…