Kassering er fremdeles i skuddet

Denne uken har virkelig stått i kasseringens tegn. Uken startet med kassering på St. Hallvard vgs. Buskerudgeriljaen gjorde sin største jobb der noensinne for syv år siden. Nå var vi ønsket tilbake. Behovene hos elevene har endret seg og det var på tide å ta en ny gjennomgang av både samlingen og det fysiske lokalet. …

Continue reading ‘Kassering er fremdeles i skuddet’ »

Samlingsutvikling i 15 fylker

Siden april 2010 har jeg vært en reisende i kassering og samlingsutvikling. Det begynte med en forespørsel fra Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Opplegget fra Møre og Romsdal har senere blitt videreutviklet til å omfatte alt fra verksteder med varighet på en dag til kortere presentasjoner. Opplegget for verkstedene har vært i stadig utvikling. Jeg har …

Continue reading ‘Samlingsutvikling i 15 fylker’ »

Tre Oslobibliotek på en dag

Verkstedprosjektet i Buskerud inviterte til studietur til tre ulike bibliotek i Oslo og jeg var så heldig å få være med. De første to bibliotekene lå på Tøyen i tilknytning til torget. Tøyenområdet er i rivende utvikling. Reinert Mithassel, lederen på Tøyen mente at gentrifiseringen av Tøyen ville gå tre ganger raskere på Tøyen enn …

Continue reading ‘Tre Oslobibliotek på en dag’ »

Kassering på Tofte bibliotek 15. og 16. februar 2016

Bakgrunn Hurum kommune har i overkant av 9300 innbyggere. De fleste innbyggerne bor i Sætre, Tofte, Holmsbu, Klokkarstua, Filtvet eller Verket. Mindre tettsteder er Storsand, Kana og Rødtangen. Næringslivet i Hurum domineres sterkt av industrien i Tofte, samt av landbruk og en del turisme langs kysten rundt Holmsbu. Den største bedriften var frem til 2013 …

Continue reading ‘Kassering på Tofte bibliotek 15. og 16. februar 2016’ »

I dialog med Ellefsen

Både Aftenposten og Morgenbladet har de siste ukene skrevet om den omfattende kasseringen som foregår i mange bibliotek for tiden. Da Bernhard Ellefsen i en kronikk i Morgenbladet henviste til Buskerudgeriljaens arbeid med kassering, var veien kort til å invitere han med på geriljaens kassering på Tofte bibliotek 15. og 16. februar. Ellefsen var i …

Continue reading ‘I dialog med Ellefsen’ »

Artikkel om omløp publisert i NTIK

Tord Høivik og jeg har fått publisert en vitenskapelig artikkel om omløpstallet med meg som førsteforfatter. Tittelen på artikkelen er: Levende bøker og død kapital: Omløpstallet som styringsverktøy. Artikkelen ligger tilgjengelig på NTIKs nettside. Artikkelens abstract Blant bibliotekarer er omløpstallet, altså utlån/bestand, en kjent, men lite brukt størrelse. Artikkelen undersøker hvilket bidrag omløpstall kan ha …

Continue reading ‘Artikkel om omløp publisert i NTIK’ »

Fra ord til data til handling

Samlingsutvikling er en kjernevirksomhet i bibliotekene og under sekkebegrepet samlingsutvikling inngår også formidling av bibliotekets samlinger. I Danmark har de tre bibliotekene Allerød, København og Solrød gått sammen i et prosjekt for å kunne jobbe mer kunnskapsbasert med utstillinger. I Danmark som i svært mange andre land er man bekymret for nedgangen i utlån av …

Continue reading ‘Fra ord til data til handling’ »

Gjesteforelesning på HIOA

10. oktober holdt jeg på nytt gjesteforelesning for 3. års studentene på bibliotekarutdanningen på HIOA. I år etter mye skriverier i avisene og på biblioteknorge om bibliotekarmytene følte jeg behovet for å si hvor viktig den kompetansen de har er og hvor stor glede jeg har hatt av å være bibliotekar og ikke minst hvor …

Continue reading ‘Gjesteforelesning på HIOA’ »