define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Studietur – Side 2 – Jannickes fagblogg

Det Informationsvidenskapelige Akademi

Onsdag ettermiddag hadde vi et meget interessant møte på IVA med Trine Schreiber Bachelorutdanning Den nye bachelorutdanningen http://www.iva.dk/uddannelser/bachelor/undervisning/ på IVA er nå tre år gammel. Bakgrunnen for endringene slik jeg har lest gjennom danske bibliotektidsskrifter var en synkende rekruttering til…

DEFF og DDB

Møte med DEFF 9. mai Vi ble vennlig mottatt av Anne Sandfær, som er sekretær for programgruppen om brugeradfærd, programgruppe B i DEFF Styrelsen og DEFF Per 1 januar 2012 ble tre styrelser fusjonert. Alle har vært under kulturdepartementet. Styrelsen…

Trender i bibliotek- og forskningsutvikling

Første stopp på studieturen var hos Hans Siggaard Jensen som er professor på Danmarks Pedagogiske Universitet. Hans Siggaard Jensen leder et prosjekt som ser nærmere på utfordringene profesjonshøgskolenes bibliotek står overfor.  I Danmark har det foregått en sammenslåing av en…

Studietur til København

Deltakere i kvalifiseringsprogrammet for førstekompetanse ved HiOA har vært på studietur til København. Våre ledere var også invitert med og lederen fra høgskolebiblioteket i Vestfold og konstituert bibliotek- og læringssenterdirektør fra HIOA deltok på turen. Vi hadde satt sammen et…