define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Strategi – Jannickes fagblogg
Lansering av eBib.no

Lansering av eBib.no

De siste to årene og særlig det siste året har jeg brukt svært mye tid på utviklingen av eBib.no. Vi softlanserte i april og nå i desember har vi endelig kunne gå bredt ut i pressen og markedsføre tilbudet. 16…

Endringsledelse og kulturbygging

Jeg blir alltid fascinert av folk som er eksperter på sine områder. På fire dager har jeg deltatt på to ulike seminarer og fått oppleve to eksperter på hvert sitt felt. Unni Knutsen fra HIOA ledet oss igjennom et todagers…

Oppstart av tidsskriftsklubb i Drammensbiblioteket

I midten av september arrangerte NBF, Buskerud og fylkesbiblioteket studietur til Vestfold. På Høgskolen i Vestfolds bibliotek (HiVe) fikk vi høre om et tiltak de har satt i gang for å utvikle et kunnskapsbasert miljø på arbeidsplassen, en tidsskriftsklubb. HiVe…

Kunsten å synliggjøre bibliotek

Hallandregionen i Sverige gjør mye godt arbeid innen bibliotekutvikling. På vårparten 2011 publiserte de resultatene av et to-årig arbeid med mål om å synliggjøre bibliotekene «Synliggjör biblioteket – Identitet, image och profil». For dette arbeidet mottok de pris på årets…

Tur/retur Mo i Rana

Stedet er Biblioteklederkonferansen i Mo i Rana og Jonny Edvardsen har nettopp bedt bibliotekledere med ansvar for tusenvis av arbeidsplasser slutte å katalogisere fordi vi ikke er faglig gode nok til å gjøre det. Konferansen avsluttes med at Vigdis Moe…

Movers & Shakers i bibliotekverden

Tone Moseid jobber på bibliotekarutdanningen ved HiOA. I forbindelse med oppstarten av faget Endringsledelse inviterte hun 25. August til en paneldebatt med det hun spenstig kalte “movers & shakers” i Biblioteknorge, etter modell fra ALAs årlige kåring. Live Rasmussen, overbibliotekar ved…

Atlas of Librarianship

R. David Lankes er direktør ved Information Institute of Syracuse. I atlaset over bibliotekfaglig praksis forsøker han å vise relasjonene mellom de ulike delene, kjernebegrepene og kjernekompetansene som tilsammen utgjør bibliotekfaget. Beskrivelsene gjøres både gjennom tekst og bilder. Særlig tankekartet…

Innspill til strategiarbeidet i Buskerud

Forsøk på å systematisere tankene om hvordan strategiarbeidet i Buskerud kan gjøres. Slik jeg har oppfattet andre strategiprosesser, er det vanlig å begynne med de overordnede føringene. Mitt forslag er å sette dette på hodet slik at det er det…