Endringsledelse og kulturbygging

Jeg blir alltid fascinert av folk som er eksperter på sine områder. På fire dager har jeg deltatt på to ulike seminarer og fått oppleve to eksperter på hvert sitt felt. Unni Knutsen fra HIOA ledet oss igjennom et todagers seminar i endringsledelse i Tønsberg for bibliotekledere fra Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud. Deretter gikk …

Continue reading ‘Endringsledelse og kulturbygging’ »

Oppstart av tidsskriftsklubb i Drammensbiblioteket

I midten av september arrangerte NBF, Buskerud og fylkesbiblioteket studietur til Vestfold. På Høgskolen i Vestfolds bibliotek (HiVe) fikk vi høre om et tiltak de har satt i gang for å utvikle et kunnskapsbasert miljø på arbeidsplassen, en tidsskriftsklubb. HiVe har møter hvert kvartal og er veldig fornøyd med tiltaket. Det er frivillig å delta. …

Continue reading ‘Oppstart av tidsskriftsklubb i Drammensbiblioteket’ »

Kunsten å synliggjøre bibliotek

Hallandregionen i Sverige gjør mye godt arbeid innen bibliotekutvikling. På vårparten 2011 publiserte de resultatene av et to-årig arbeid med mål om å synliggjøre bibliotekene «Synliggjör biblioteket – Identitet, image och profil». For dette arbeidet mottok de pris på årets bokmesse i Gøteborg. Prosjektet ble strukturert rundt følgende tre ideer: Identitet – Selvbilde… Hva tilbyr …

Continue reading ‘Kunsten å synliggjøre bibliotek’ »

Tur/retur Mo i Rana

Stedet er Biblioteklederkonferansen i Mo i Rana og Jonny Edvardsen har nettopp bedt bibliotekledere med ansvar for tusenvis av arbeidsplasser slutte å katalogisere fordi vi ikke er faglig gode nok til å gjøre det. Konferansen avsluttes med at Vigdis Moe Skarstein henviser til Jonnys tordentale fra gårsdagen og ber oss huske hans formaninger. Strategi og …

Continue reading ‘Tur/retur Mo i Rana’ »

Movers & Shakers i bibliotekverden

Tone Moseid jobber på bibliotekarutdanningen ved HiOA. I forbindelse med oppstarten av faget Endringsledelse inviterte hun 25. August til en paneldebatt med det hun spenstig kalte “movers & shakers” i Biblioteknorge, etter modell fra ALAs årlige kåring. Live Rasmussen, overbibliotekar ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO, Heikki Knutsen, biblioteksjefen i Bærum og meg selv var invitert …

Continue reading ‘Movers & Shakers i bibliotekverden’ »

Atlas of Librarianship

R. David Lankes er direktør ved Information Institute of Syracuse. I atlaset over bibliotekfaglig praksis forsøker han å vise relasjonene mellom de ulike delene, kjernebegrepene og kjernekompetansene som tilsammen utgjør bibliotekfaget. Beskrivelsene gjøres både gjennom tekst og bilder. Særlig tankekartet er imponerende. Oversikten gjør at du raskt danner deg et bilde av hvor omfattende bibliotekfaget …

Continue reading ‘Atlas of Librarianship’ »

Arbeidslaget Buskerud fylkesbibliotek

Da Trond Minken ble overrakt prisen for Årets bibliotek 2010 beskrev han sine medarbeidere som et velfungerende arbeidslag. Som ansatt på fylkesbiblioteket synes jeg det var en veldig god beskrivelse og en veldig passende måte å beskrive et praksisfellesskap på. Buskerudgeriljaen er f. eks et meget velfungerende arbeidslag. Gunn Karin Gjul, leder av Stortingets familie- …

Continue reading ‘Arbeidslaget Buskerud fylkesbibliotek’ »

Innspill til strategiarbeidet i Buskerud

Forsøk på å systematisere tankene om hvordan strategiarbeidet i Buskerud kan gjøres. Slik jeg har oppfattet andre strategiprosesser, er det vanlig å begynne med de overordnede føringene. Mitt forslag er å sette dette på hodet slik at det er det omfattende datagrunnlaget vi sitter inne med fra Lukter det Framtid, statistikk og andre kartlegginger over …

Continue reading ‘Innspill til strategiarbeidet i Buskerud’ »

Fjerde samling i «Projekt 18» i Poznan

Denne samlingen hadde som de andre samlingene tett fokus på strategiarbeidet. Regionbibliotekene har kommet langt i arbeidet som skal være klart i løpet av desember. Prosessen kjøres ulikt i de enkelte fylkene. I tillegg er det varierende erfaringer med strategiarbeid. Noen hadde allerede bibliotekstrategier, mens andre gjør dette for første gang. Innlegg om dataspill Leikny …

Continue reading ‘Fjerde samling i «Projekt 18» i Poznan’ »