define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Skolebibliotek – Jannickes fagblogg

Argumentere med statistikk

13. desember hadde fagforum for skolebibliotekarene  i Buskerud møte på Drammen videregående skole. De hadde invitert meg for å snakke om statistikk og hvordan de kan bruke statistikk for å argumentere for viktigheten av bibliotektjenester. Jeg viste frem de ulike…

Fullføring av min første MOOC

Fullføring av min første MOOC

Høsten 2014 har jeg brukt ca to timer per uke på deltagelse i en MOOC fra Stanford. Det er visstnok bare 10 % som fullfører en MOOC. Kunnskapen om den lave fullføringsgraden og muligheten for å få et diplom fra…

KRUTT-sterk konferanse

Konferansen KRUTT (kompetanse, ressurs, undervisning, tilgjengelighet, team) samlet 145 skoleledere og skolebibliotekarer fra Buskerud, Akershus, Vestfold og Østfold i Oslo denne uka. Arrangørene var fylkesbibliotekene med økonomisk støtte fra utdanningsavdelingene i de fire fylkene. Skolebibliotekenes ulike roller og betydning ble…