Call for paper GoOpen – Bibliotekene deler med deg!

I samarbeid med Anne-Lena Westrum på Deichmanske har jeg i dag sendt inn et bidrag som jeg håper blir antatt til neste GoOpen konferanse arrangert av Friprogsenteret. Jeg synes resten av verden fortjener å høre om de gode resultatene bibliotekene…

Presentasjon av paper på IFLA

Petter og jeg var i godt selskap da vi presenterte vårt paper på IFLA sesjon 113 under overskriften: Bring out the fun of it! New ways of teaching and communicating statistics — Statistics and Evaluation with Education and Training 19 August…

Paper til IFLA

Paper til IFLA

Det ble noen travle uker i mai for å få skrevet ferdig Petter og mitts paper til IFLA-konferansen i midten av august. Jeg bidro særlig med statistikk basert på det nasjonale indikatorsettet for folkebibliotek. Modellen Petter har utviklet “The Buskerud…

Measuring to improve the public library learning space

Petter Von Krogh og jeg har sammen skrevet et abstract til et call for paper til IFLA. Section for statistcs og min seksjon, Section for education and training skal sammen avholde et seminar på IFLAkonferansen i Singapore i august. Under…

Paper til 9th Northumbria Conference

I etterkant av “9th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services (PM9) – Proving value in challenging times” skulle det leveres inn et paper på inntil 3000 ord innen utgangen av september. Tittelen på paperet er:…