How to become a confident and effective teacher

Jeg har skrevet en bokanmeldelse til neste nummer av IFLA SET Bulletin nr. 2012/2. Dette er en bok mange norske bibliotekarer vil ha stor glede av. Å føle seg trygg i undervisningsrollen blir viktigere for stadig flere bibliotekarer. Becoming Confident…

Poster til IFLA 2012

Anett Kolstad, Heidi Olsen og jeg har fått godkjent en poster til IFLAkonferansen som skal være i Helsinki i august. I veggoppslaget vil vi beskrive nærmere vårt kvalifiseringsarbeid og hvorfor vi synes dette er en god løsning for bibliotekarer som…

Film om kassering og CREW

Fylkesbiblioteket har satset på utstyr for å produsere ulike typer film. Vi ønsker å lage undervisningsopplegg til bruk i vårt langstrakte fylke. I tillegg har vi nå også selv mulighet til å streame våre arrangementer gjennom en tjeneste levert av…

CREW som publikasjon

CREW – Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek er utgitt som en egen publikasjon med Buskerud fylkesbibliotek som utgiver. Opplaget er på 500. Publikasjonen fordeles til alle bibliotek i Buskerud. Publikasjonen kan kjøpes fra fylkesbiblioteket for kr. 250,- per stk. Publikasjonen…

Paper til 9th Northumbria Conference

I etterkant av “9th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services (PM9) – Proving value in challenging times” skulle det leveres inn et paper på inntil 3000 ord innen utgangen av september. Tittelen på paperet er:…

Faren ved å være populær

Anett Kolstad, Heidi Kristin Olsen og undertegnede har skrevet en artikkel til siste nummer av Bok og bibliotek (Nr. 4. 2011). Artikkelen på google docs. I artikkelen utfordrer vi bibliotekarene til reflekterende praksis. Skal bæreposer være gratis, eller skal den…

Darnton om p-boka og bibliotekenes endelikt

Anders Ericsson i Norsk bibliotekforening har bedt meg kommentere et essay skrevet av professor Darnton til neste nummer av Bibliotekforum. Under er de betraktningene jeg gjorde meg om essayet. Mine kommentarer vil bli kortet ned i det som kommer i…

Norsk versjon av CREW

Våren 2010 fikk jeg tillatelse av Texas State Library and Archives Commission til å oversette og tilrettelegge CREW : a weeding manual for modern libraries til norsk. Arbeidet er nå så godt som ferdig og manualen har blitt publisert på…

Artikkel i Bibliotekaren

Første nummer av Bibliotekaren hadde en omfattende presentasjon av førstebibliotekarprogrammet med deltagere. Redaktøren Erling Bergan hadde hatt planer om en artikkel i lang tid. Jeg ble intervjuet på Bibliotekmøtet på Hamar, men intervjuet kom aldri på trykk. I stedet har…