Artikkel til Journal of Library Administration

Jeg har  i lang tid arbeidet med min første vitenskapelige artikkel. Artikkelen handler om det arbeidet og de tiltakene Buskerudgeriljaen har gjennomført de siste årene. Målet var en artikkel på engelsk i et nivå 1. tidsskrift. Jeg har vært opptatt av å ikke presentere stoffet i den strenge akademiske formen. Jeg har vært opptatt av …

Continue reading ‘Artikkel til Journal of Library Administration’ »

Presentasjon av paper på IFLA

Petter og jeg var i godt selskap da vi presenterte vårt paper på IFLA sesjon 113 under overskriften: Bring out the fun of it! New ways of teaching and communicating statistics — Statistics and Evaluation with Education and Training 19 August 2013 16:00 – 18:00 | Room: Exhibition Hall 406 Congress track 4: Tools and techniques. How …

Continue reading ‘Presentasjon av paper på IFLA’ »

Kassering i Aftenposten og NRK p1

Samlingsutvikling kom plutselig på agendaen i både Aftenposten og NRK i juni.  Søndag 16. juni hadde Aftenposten en større sak om kassering på Deichmanske hvor det foreløpig er planlagt at ca 300 000 bøker ikke skal være med til Bjørvika. Biblioteksjef Liv Sæteren ble intervjuet om arbeidet de nå gjør med kassering. Jeg var blitt …

Continue reading ‘Kassering i Aftenposten og NRK p1’ »

Paper til IFLA

Det ble noen travle uker i mai for å få skrevet ferdig Petter og mitts paper til IFLA-konferansen i midten av august. Jeg bidro særlig med statistikk basert på det nasjonale indikatorsettet for folkebibliotek. Modellen Petter har utviklet “The Buskerud measuring model” ble beriket med kvantitative data for å gjøre modellen mer robust. Med både …

Continue reading ‘Paper til IFLA’ »

Measuring to improve the public library learning space

Petter Von Krogh og jeg har sammen skrevet et abstract til et call for paper til IFLA. Section for statistcs og min seksjon, Section for education and training skal sammen avholde et seminar på IFLAkonferansen i Singapore i august. Under er teksten til vårt innsendte abstract: Norwegian statistics generally maintain a high standard. Statistics Norway, …

Continue reading ‘Measuring to improve the public library learning space’ »

Artikler i IFLA SET bulletin

IFLA SET bulletin utkommer to ganger i året, januar og august. I nummeret som nettopp utkom har jeg to bidrag. Den ene artikkelen beskriver innholdet i 1. bibliotekarprogrammet og presenterer de fire deltagerne i programmet. Den andre artikkelen oppsummerte seminaret som SET hadde i samarbeid med Library Theory and Research og Education in Developing Countries …

Continue reading ‘Artikler i IFLA SET bulletin’ »

Intervju i Klassekampen om kassering

Like før jeg gikk ut i ferie formidlet en kollega kontakt med en journalist i Klassekampen. Han hadde tidligere skrevet en informativ artikkel om ebøker, blant annet basert på min kollegas uttalelser. Nå ønsket han å se nærmere på de fysiske samlingene i bibliotekene og hvordan bibliotek håndterer endringen mot digitale samlinger. Intervjuet med journalisten …

Continue reading ‘Intervju i Klassekampen om kassering’ »

Bidrag til sommerutgaven av SET Bulletin

Nytt nummer av seksjonen for “Education and Training” har nå utkommet i forkant av IFLAs konferanse i Helsinki i august. I denne utgaven har jeg to bidrag, ett hvor jeg presenterer meg selv som medlem av seksjonen og en bokanmeldelse. Seksjonen består primært av professorer som tilhører en utdanningsinstitusjon for bibliotekfag. I den forstand skiller …

Continue reading ‘Bidrag til sommerutgaven av SET Bulletin’ »

How to become a confident and effective teacher

Jeg har skrevet en bokanmeldelse til neste nummer av IFLA SET Bulletin nr. 2012/2. Dette er en bok mange norske bibliotekarer vil ha stor glede av. Å føle seg trygg i undervisningsrollen blir viktigere for stadig flere bibliotekarer. Becoming Confident Teachers: A guide for academic librarians Author: Claire McGuinness Chandos Information Professional Series More and …

Continue reading ‘How to become a confident and effective teacher’ »