define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Publikasjoner – Side 2 – Jannickes fagblogg

Call for paper GoOpen – Bibliotekene deler med deg!

I samarbeid med Anne-Lena Westrum på Deichmanske har jeg i dag sendt inn et bidrag som jeg håper blir antatt til neste GoOpen konferanse arrangert av Friprogsenteret. Jeg synes resten av verden fortjener å høre om de gode resultatene bibliotekene…

Artikkel til Journal of Library Administration

Jeg har  i lang tid arbeidet med min første vitenskapelige artikkel. Artikkelen handler om det arbeidet og de tiltakene Buskerudgeriljaen har gjennomført de siste årene. Målet var en artikkel på engelsk i et nivå 1. tidsskrift. Jeg har vært opptatt…

Presentasjon av paper på IFLA

Petter og jeg var i godt selskap da vi presenterte vårt paper på IFLA sesjon 113 under overskriften: Bring out the fun of it! New ways of teaching and communicating statistics — Statistics and Evaluation with Education and Training 19 August…

Kassering i Aftenposten og NRK p1

Kassering i Aftenposten og NRK p1

Samlingsutvikling kom plutselig på agendaen i både Aftenposten og NRK i juni.  Søndag 16. juni hadde Aftenposten en større sak om kassering på Deichmanske hvor det foreløpig er planlagt at ca 300 000 bøker ikke skal være med til Bjørvika….

Paper til IFLA

Paper til IFLA

Det ble noen travle uker i mai for å få skrevet ferdig Petter og mitts paper til IFLA-konferansen i midten av august. Jeg bidro særlig med statistikk basert på det nasjonale indikatorsettet for folkebibliotek. Modellen Petter har utviklet “The Buskerud…

Measuring to improve the public library learning space

Petter Von Krogh og jeg har sammen skrevet et abstract til et call for paper til IFLA. Section for statistcs og min seksjon, Section for education and training skal sammen avholde et seminar på IFLAkonferansen i Singapore i august. Under…

Artikler i IFLA SET bulletin

IFLA SET bulletin utkommer to ganger i året, januar og august. I nummeret som nettopp utkom har jeg to bidrag. Den ene artikkelen beskriver innholdet i 1. bibliotekarprogrammet og presenterer de fire deltagerne i programmet. Den andre artikkelen oppsummerte seminaret…

Høyt og lavt på IFLA

IFLA i Helsinki og Oslo ble to helt forskjellige erfaringer for meg. I Oslo reiste jeg bare inn en av dagene og fulgte de foredragene jeg mente kunne være av interesse. For det meste bommet jeg stygt, enten forstod jeg…

Intervju i Klassekampen om kassering

Like før jeg gikk ut i ferie formidlet en kollega kontakt med en journalist i Klassekampen. Han hadde tidligere skrevet en informativ artikkel om ebøker, blant annet basert på min kollegas uttalelser. Nå ønsket han å se nærmere på de…

Bidrag til sommerutgaven av SET Bulletin

Nytt nummer av seksjonen for “Education and Training” har nå utkommet i forkant av IFLAs konferanse i Helsinki i august. I denne utgaven har jeg to bidrag, ett hvor jeg presenterer meg selv som medlem av seksjonen og en bokanmeldelse….