Artikkel om omløp publisert i NTIK

Tord Høivik og jeg har fått publisert en vitenskapelig artikkel om omløpstallet med meg som førsteforfatter. Tittelen på artikkelen er: Levende bøker og død kapital: Omløpstallet som styringsverktøy. Artikkelen ligger tilgjengelig på NTIKs nettside. Artikkelens abstract Blant bibliotekarer er omløpstallet, altså utlån/bestand, en kjent, men lite brukt størrelse. Artikkelen undersøker hvilket bidrag omløpstall kan ha …

Continue reading ‘Artikkel om omløp publisert i NTIK’ »

Mer statistikk, takk!

Mens jeg var på hytta i sommer, skrev jeg en artikkel til Bok og bibliotek nr. 4 som i hovedsak handlet om arbeidet med revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken. Revideringen var et krevende arbeid og de mange endringene vil begynne å gjøre seg gjeldende ved rapporteringen av aktiviteten for 2015 i 2016. Statistikk kan være …

Continue reading ‘Mer statistikk, takk!’ »

Egen erfaring med MOOCs i Bibliotheca Nova

I utgave nr 1 2015 av Bibliotheca Nova har jeg en kort artikkel om egne erfaringer med MOOCs. En MOOC kan fort bli uforpliktende og det er lett å falle fra. De viktigste årsakene til at jeg klarte å gjennomføre kurset fra Standford var interessant innhold samt det å få kursbevis fra et av verdens beste …

Continue reading ‘Egen erfaring med MOOCs i Bibliotheca Nova’ »

Kasseringsartikkel i Bok og bibliotek

I Bok og bibliotek nr 5, 2014 har jeg fått publisert en norsk versjon av min artikkel publisert i Journal og Library administration. Artikkel har fått tittelen “Derfor må vi kaste bøker”. I artikkelen oppsummerer jeg de tiltakene vi har jobbet med i Buskerudgeriljaen. Kassering er bibliotekutvikling i praksis. Ved å fjerne utdaterte bøker skapes …

Continue reading ‘Kasseringsartikkel i Bok og bibliotek’ »

Vitenskapelig artikkel om Buskerudgeriljaen

Artikkelen “The Case for Weeding: The Buskerud Bandits’ Contribution to a Knowledge-Based Discarding Practice in Norwegian Public Libraries” er publisert på nett og papir i Journal of Library Administration, volum 54, nr 5, s. 382-402. Tidsskriftet utgis av Taylor & Francis. Kassering er en viktig kjerneaktivitet i bibliotekene og artikkelen belyser norsk kasseringspraksis og samlingsutvikling. …

Continue reading ‘Vitenskapelig artikkel om Buskerudgeriljaen’ »

Artikkel til Journal of Library Administration

Jeg har  i lang tid arbeidet med min første vitenskapelige artikkel. Artikkelen handler om det arbeidet og de tiltakene Buskerudgeriljaen har gjennomført de siste årene. Målet var en artikkel på engelsk i et nivå 1. tidsskrift. Jeg har vært opptatt av å ikke presentere stoffet i den strenge akademiske formen. Jeg har vært opptatt av …

Continue reading ‘Artikkel til Journal of Library Administration’ »