Første verkstedsuke med SiP, statistikk i praksis

Ti kursdeltagere inntok denne uka LATINAlabs lokaler på Høgskolen i Oslo. Kursdeltagerne er meget kompetente og representerer bredden i bibliotekfeltet. SiP følger modellen til Latinalab når det gjelder design. Det er verksted som er modellen og hensikten er å øke…

Lær statistikk i praksis (SIP)

Høgskolen i Oslo og Buskerud fylkesbibliotek har fått støtte fra ABM-utvikling til prosjektet Statistikk i praksis (SIP)  for å styrke statistikkarbeidet. I dette tiltaket vil yrkesaktive bibliotekarer få en mulighet til å lære det statistiske håndverket. Arbeidet organiseres som veiledet praksis…