Statistikkverksted i Drammen

Statistikkverksted i Drammen

På et BØVA-møte (fylkesbiblioteksjefene i Buskerud, Østfoldm Vestfold og Akershus) i høst ble det bestemt at Buskerud skulle arrangere et verksted i statistikk rett på nyåret hvor bibliotekansatte med ansvar for statistikken kunne jobbe med årsstatistikk og egne utfordringer med…

Presentasjon av paper på IFLA

Petter og jeg var i godt selskap da vi presenterte vårt paper på IFLA sesjon 113 under overskriften: Bring out the fun of it! New ways of teaching and communicating statistics — Statistics and Evaluation with Education and Training 19 August…

Flipped classroom og MOOC, den nye måten å lære på

Flipped classroom og MOOC, den nye måten å lære på

Massive Online Open Courses, MOOC er den nye måten å lære på. I skolen har flipped classroom lenge vært et begrep. Som elev sitter du hjemme og forbereder deg til timen med å se en undervisningsvideo om hva som skal…

Er det bare bøker for voksne som kasseres?

  Det er spørsmålet jeg stiller med etter å ha sett nærmere på de nasjonale bestandstallene. Folkebibliotekene inneholder nå ca. 18,7 millioner bøker. Siden 2002 har det blitt 10% færre bøker i biblioteklokalene. Men, denne nedgangen er det kun voksenlitteraturen…

Statistikknettverket til Lier

Fem bibliotek, fylkesbiblioteket og Tord Høivik benyttet Lier som case for egen planlegging av trafikktelling. Trafikktelling var et av tiltakene nettverket for statistikk ble enige om å jobbe med og gjennomføre våren 2012. På møtet i Lier gjennomgikk vi aktiviteter…

Betydningen av den personlige fortellingen

Verkstedene om samlingsutvikling og kassering som er holdt mange ulike steder i Norge får ekstra gjennomslagskraft og betydning når det er deltagere som deler sine personlige erfaringer med kassering. I Bodø var det f. eks en som fortalte at det…

Statistikkurs i Buskerud

Buskerud fylkesbibliotek har sammen med Tord Høivik, HiOA arrangert nytt kurs i statistikk. Kurset har gått over tre dager de siste to ukene. Første kursdag var en gjentagelse av kurset “Start med statistikk” som er den norske versjonen av IFLAs…

Bibliotek i forandring

De fem Fylkesbibliotekene i Hedmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland og Sør-Trøndelag arrangerer annet hvert år en konferanse for alle bibliotekansatte i de fem fylkene. I år var konferansen lagt til Trondheim og jeg var invitert inn for å snakke…

Start med statistikk – Lessons Learned

Rammen for kursdagen var internasjonal og utgangspunktet var IFLAs nye statistikkurs – Statistics for advocacy. Dette inngår i en rekke på syv ulike kurs i IFLAs opplæringsprogram for å styrke bibliotekenes politiske argumentasjon. Bill & Melinda Gates Foundation har støttet…

Siste verkstedssuke i SiP

Denne uka forbereder vi særlig Statistikkdagen på torsdag. Alle på verkstedet skal presentere eget prosjekt på statistikkdagen. Formen på presentasjonen er Pecha Kuhca. Les mer om hva du kan gjøre med denne teknikken. Alt om siste verkstedsuke legges på Samstatbloggen…