Presentasjon av paper på IFLA

Petter og jeg var i godt selskap da vi presenterte vårt paper på IFLA sesjon 113 under overskriften: Bring out the fun of it! New ways of teaching and communicating statistics — Statistics and Evaluation with Education and Training 19 August 2013 16:00 – 18:00 | Room: Exhibition Hall 406 Congress track 4: Tools and techniques. How …

Continue reading ‘Presentasjon av paper på IFLA’ »

Flipped classroom og MOOC, den nye måten å lære på

Massive Online Open Courses, MOOC er den nye måten å lære på. I skolen har flipped classroom lenge vært et begrep. Som elev sitter du hjemme og forbereder deg til timen med å se en undervisningsvideo om hva som skal gjennomgås. F. eks kan du se en video om hvordan du skal regne algebra. Når …

Continue reading ‘Flipped classroom og MOOC, den nye måten å lære på’ »

Er det bare bøker for voksne som kasseres?

  Det er spørsmålet jeg stiller med etter å ha sett nærmere på de nasjonale bestandstallene. Folkebibliotekene inneholder nå ca. 18,7 millioner bøker. Siden 2002 har det blitt 10% færre bøker i biblioteklokalene. Men, denne nedgangen er det kun voksenlitteraturen som står for. Barnebøkene har tvert i mot hatt en økning i bestanden på 3,9% …

Continue reading ‘Er det bare bøker for voksne som kasseres?’ »

Statistikknettverket til Lier

Fem bibliotek, fylkesbiblioteket og Tord Høivik benyttet Lier som case for egen planlegging av trafikktelling. Trafikktelling var et av tiltakene nettverket for statistikk ble enige om å jobbe med og gjennomføre våren 2012. På møtet i Lier gjennomgikk vi aktiviteter og soner og utførte en første prøvetelling i biblioteklokalet. Liter bibliotek ønsker å gjøre endringer …

Continue reading ‘Statistikknettverket til Lier’ »

Betydningen av den personlige fortellingen

Verkstedene om samlingsutvikling og kassering som er holdt mange ulike steder i Norge får ekstra gjennomslagskraft og betydning når det er deltagere som deler sine personlige erfaringer med kassering. I Bodø var det f. eks en som fortalte at det å sammenligne biblioteket med vareutvalget og omsetningen i en dagligvarebutikk, ga god mening for innbyggere …

Continue reading ‘Betydningen av den personlige fortellingen’ »

Statistikkurs i Buskerud

Buskerud fylkesbibliotek har sammen med Tord Høivik, HiOA arrangert nytt kurs i statistikk. Kurset har gått over tre dager de siste to ukene. Første kursdag var en gjentagelse av kurset “Start med statistikk” som er den norske versjonen av IFLAs “Statistics for advocacy”. Denne uken har vi hatt to nye kursdager som en påbygning til …

Continue reading ‘Statistikkurs i Buskerud’ »

Bibliotek i forandring

De fem Fylkesbibliotekene i Hedmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland og Sør-Trøndelag arrangerer annet hvert år en konferanse for alle bibliotekansatte i de fem fylkene. I år var konferansen lagt til Trondheim og jeg var invitert inn for å snakke om strategisk bruk av bibliotekstatistikk. Programmet for de tre dagene var variert, med bibliotek i …

Continue reading ‘Bibliotek i forandring’ »

Start med statistikk – Lessons Learned

Rammen for kursdagen var internasjonal og utgangspunktet var IFLAs nye statistikkurs – Statistics for advocacy. Dette inngår i en rekke på syv ulike kurs i IFLAs opplæringsprogram for å styrke bibliotekenes politiske argumentasjon. Bill & Melinda Gates Foundation har støttet utviklingen av denne typen kurs økonomisk. 31. mai var første gang kurset ble holdt i …

Continue reading ‘Start med statistikk – Lessons Learned’ »

Siste verkstedssuke i SiP

Denne uka forbereder vi særlig Statistikkdagen på torsdag. Alle på verkstedet skal presentere eget prosjekt på statistikkdagen. Formen på presentasjonen er Pecha Kuhca. Les mer om hva du kan gjøre med denne teknikken. Alt om siste verkstedsuke legges på Samstatbloggen Oversikt over deltagernes blogger ligger på Netvibes

Første verkstedsuke med SiP, statistikk i praksis

Ti kursdeltagere inntok denne uka LATINAlabs lokaler på Høgskolen i Oslo. Kursdeltagerne er meget kompetente og representerer bredden i bibliotekfeltet. SiP følger modellen til Latinalab når det gjelder design. Det er verksted som er modellen og hensikten er å øke læringsutbyttet til deltagerne. I denne sammenhengen gjelder dette også i høyeste grad for de to …

Continue reading ‘Første verkstedsuke med SiP, statistikk i praksis’ »