define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Statistikk – Jannickes fagblogg

Argumentere med statistikk

13. desember hadde fagforum for skolebibliotekarene  i Buskerud møte på Drammen videregående skole. De hadde invitert meg for å snakke om statistikk og hvordan de kan bruke statistikk for å argumentere for viktigheten av bibliotektjenester. Jeg viste frem de ulike…

kronikk kongsberg 20 mai 2017

Kronikk i Laagendalsposten

Folkebibliotekstatistikken for 2016 viste at nye Kongsberg bibliotek er en dundrende suksess. Etter å ha snakket med biblioteksjefen ble vi enige om å skrive en kronikk hvor vi ønsket å vise hvor gode resultatene er og at Kongsberg er det…

Nøkkeltall for folkebibliotekene i Buskerud

Jeg tester ut Google kart og har laget en oversikt hvor jeg viser et utvalg nøkkeltall for folkebibliotekene i Buskerud for 2014 og 2015. Mulighetene for å se trender og mer avansert bruk av kartet må utforskes mer. Foreløpig har…

Jannicke ILI 2016

Foredrag på Internet Librarian International

Jeg fikk godkjent mitt call for paper til Internet Librarian International i London og 18. oktober holdt jeg et innlegg hvor jeg presenterte Norsk bibliotekindkes. Målet på sikt er at alle folkebibliotek og flest mulig fagbibliotek skal benytte løsningen for…

indeks logo

Norsk bibliotekindeks

De siste månedene har jeg vært prosjektleder for et morsomt prosjekt som etter litt frem og tilbake og drodling med kolleger fikk navnet Norsk bibliotekindeks. Ignitas som jeg tidligere har samarbeidet med eBib.no om, vant anbudet om å utvikle løsningen….

Bob nr 4, 2015

Mer statistikk, takk!

Mens jeg var på hytta i sommer, skrev jeg en artikkel til Bok og bibliotek nr. 4 som i hovedsak handlet om arbeidet med revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken. Revideringen var et krevende arbeid og de mange endringene vil begynne…

Revidering av folkebibliotekstatistikken

Som leder av SAMSTAT skrev jeg 29. juni teksten under til biblioteknorgelisten. Resultatet av innlegget ble at jeg takket ja til å skrive en artikkel til Bok og bibliotek om samme tema som publiseres i september. På SAMSTAT har jeg…

Fortsatt nedgang i bokbestanden

Fortsatt nedgang i bokbestanden

Fra 2012 til 2013 sank bestanden av bøker i folkebibliotekene med 3,34%. I antall bind utgjør dette hele 612 046. Total bestand av bøker var i 2013 på 17 721 712 bind. Fremdeles er bestanden av bøker høyere enn de…

Økte omløpet fra 0,42 til 3,63

Abonnementstjenesten “Library link of the day” er en nyttig tjeneste. Hver dag får jeg en bibliotekrelevant lenke levert i innboksen. Som oftest går det et par dager imellom hver gang jeg ser på lenkene, men da tar jeg gjerne en gjennomgang…

Arbeidsgruppe for revidering av den nasjonale bibliotekstatistikken

Nasjonalbiblioteket har nedsatt en arbeidsgruppe for revidering av statistikken Arbeidsgruppens mandat Med utgangspunkt i dagens skjema for innhenting av statistiske data fra folkebibliotekene og med bakgrunn i aktivitet/tjenester/oppgaver i folkebibliotekene skal arbeidsgruppen foreslå et revidert skjema for innhenting av folkebibliotekstatistikk….