Kronikk i Laagendalsposten

Folkebibliotekstatistikken for 2016 viste at nye Kongsberg bibliotek er en dundrende suksess. Etter å ha snakket med biblioteksjefen ble vi enige om å skrive en kronikk hvor vi ønsket å vise hvor gode resultatene er og at Kongsberg er det førende biblioteket i Buskerud på besøk og utlån. Min kollega Camilla Sørbye bidro også til …

Continue reading ‘Kronikk i Laagendalsposten’ »

Foredrag på Internet Librarian International

Jeg fikk godkjent mitt call for paper til Internet Librarian International i London og 18. oktober holdt jeg et innlegg hvor jeg presenterte Norsk bibliotekindkes. Målet på sikt er at alle folkebibliotek og flest mulig fagbibliotek skal benytte løsningen for sammenligning av trafikken på nettsidene. Measuring the impact of websites: an open source, national solution …

Continue reading ‘Foredrag på Internet Librarian International’ »

Norsk bibliotekindeks

De siste månedene har jeg vært prosjektleder for et morsomt prosjekt som etter litt frem og tilbake og drodling med kolleger fikk navnet Norsk bibliotekindeks. Ignitas som jeg tidligere har samarbeidet med eBib.no om, vant anbudet om å utvikle løsningen. Dette ble et svært vellykket samarbeid. Utvikleren utviste et ekte engasjement for løsningen. Selv om …

Continue reading ‘Norsk bibliotekindeks’ »

Mer statistikk, takk!

Mens jeg var på hytta i sommer, skrev jeg en artikkel til Bok og bibliotek nr. 4 som i hovedsak handlet om arbeidet med revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken. Revideringen var et krevende arbeid og de mange endringene vil begynne å gjøre seg gjeldende ved rapporteringen av aktiviteten for 2015 i 2016. Statistikk kan være …

Continue reading ‘Mer statistikk, takk!’ »

Revidering av folkebibliotekstatistikken

Som leder av SAMSTAT skrev jeg 29. juni teksten under til biblioteknorgelisten. Resultatet av innlegget ble at jeg takket ja til å skrive en artikkel til Bok og bibliotek om samme tema som publiseres i september. På SAMSTAT har jeg også publisert møtereferater og innspill i arbeidet med revideringen av statistikken: Forrige uke hadde arbeidsgruppen …

Continue reading ‘Revidering av folkebibliotekstatistikken’ »

Fortsatt nedgang i bokbestanden

Fra 2012 til 2013 sank bestanden av bøker i folkebibliotekene med 3,34%. I antall bind utgjør dette hele 612 046. Total bestand av bøker var i 2013 på 17 721 712 bind. Fremdeles er bestanden av bøker høyere enn de 2-3 bøker per innbygger som anbefales av IFLA i publikasjonen «IFLA public library service guidelines». …

Continue reading ‘Fortsatt nedgang i bokbestanden’ »

Økte omløpet fra 0,42 til 3,63

Abonnementstjenesten “Library link of the day” er en nyttig tjeneste. Hver dag får jeg en bibliotekrelevant lenke levert i innboksen. Som oftest går det et par dager imellom hver gang jeg ser på lenkene, men da tar jeg gjerne en gjennomgang av siste ukes lenker. Jeg finner alltid noe interessant og noe jeg kan lære av. …

Continue reading ‘Økte omløpet fra 0,42 til 3,63’ »

Arbeidsgruppe for revidering av den nasjonale bibliotekstatistikken

Nasjonalbiblioteket har nedsatt en arbeidsgruppe for revidering av statistikken Arbeidsgruppens mandat Med utgangspunkt i dagens skjema for innhenting av statistiske data fra folkebibliotekene og med bakgrunn i aktivitet/tjenester/oppgaver i folkebibliotekene skal arbeidsgruppen foreslå et revidert skjema for innhenting av folkebibliotekstatistikk. Det skal legges vekt på både å forenkle og forbedre statistikken. Skjemaet skal utformes og …

Continue reading ‘Arbeidsgruppe for revidering av den nasjonale bibliotekstatistikken’ »

Statistikkverksted i Drammen

På et BØVA-møte (fylkesbiblioteksjefene i Buskerud, Østfoldm Vestfold og Akershus) i høst ble det bestemt at Buskerud skulle arrangere et verksted i statistikk rett på nyåret hvor bibliotekansatte med ansvar for statistikken kunne jobbe med årsstatistikk og egne utfordringer med Tord Høivik og meg som veiledere. Ca. 20 personer fordelt på de fire fylkene hadde …

Continue reading ‘Statistikkverksted i Drammen’ »