Utdeling av årets bibliotek

Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag

Som del av arbeidet med profileringsdokument er en del av jobben å sette ord på hva jeg har bidratt med av bibliotekutvikling. OECDs Frascatimanual har følgende definisjon på utviklingsarbeid: Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring,…

Med sosiale medier til Lillehammer

Jeg var invitert av Oppland fylkesbibliotek til å snakke om bruk av sosiale medier i bibliotekenes formidling. Oppland arrangerte sine årlige Bibliotekdager på Lillehammer. Flere av bidragene var fra Buskerud. På dag en var Dag fra fylkesbiblioteket hyret inn til…

Testing av Infographics

På nettet har det blitt et uttall tjenester som tilbyr infographics eller informasjonsgrafikk på norsk. Nettstedene lar deg på en enkel måte lage flott grafikk som kan imponere de fleste. Under er en test av Visual.ly Andre populære tjenester er…

Gjøre som jeg sier

To av fylkesbibliotekets ansatte har de siste ukene tatt farvel med Microsoft og meldt overgang til operativsystemet Ubuntu og Linux. Selv har jeg tidligere hatt Ubuntu på en minimaskin, men aldri tatt skrittet fullt ut på arbeidshesten som brukes daglig….

Fansen former bedriftene

Svenska Dagbladet skrev nylig om hvordan bedrifter bør forholde seg til sosiale medier generelt og Facebook spesielt. Hvilke konsekvenser får Facebook for varemerket. Eksperten Anders Lundin ga følgende råd for å skape sterkt innehold og  levende relasjoner på Facebook. Disse…

Del og delta

Difi hadde 25. mai en konferanse om bruk av sosiale medier i offentlig virksomhet. Fokuset var på måter det offentlige har tatt i bruk sosiale medier og hvilke utfordringer det offentlige står overfor. Jeg hadde mulighet til å delta på…