Innlegg på Statistikkdagen 2011

Statistikkdagen buskfyb View more presentations from Jannicke Røgler.

Statistikkdagen 2011

Buskerud fylkesbibliotek var medarrangør av seminaret “Statistikkdagen 2011” 10. februar. Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo arrangerte dagen i fellesskap på Høgskolen i Akershus på Kjeller. Statistikkdagen presenterte blant annet resultatene av arbeidene deltagerne på “Statistikk i praksis” har…

Stipendiat på verksted

Statistikk i praksis (SiP) er et tilbud hvor ti bibliotekansatte arbeider med praktisk statistikk, hovedsaklig knyttet til konkrete prosjekter de har med seg fra sine arbeidsplasser. Bruk av statistikk som praktisk styringsverktøy står sentralt. Tord Høivik fra HiO og Jannicke…

SiP dag 10 – Webmetrikk

Tekst på Samstat Biblioteksvar dekker 1% av referansetjenesten i folkebibliotek. Utviklingen drives av webben. Papirproduksjonen må tilpasse seg webben. Nasjonalbiblioteket produserer nesten ikke informasjon om faktisk bruk, dette til tross for at de er en svært viktig tilbyder. Vi må…

KOSTRA

SiP dag 9 Om KOSTRA på KRD. Bygger på prinsippet om rapportering en gang.  Foreløpig publisering 15. mars med hovedrapportering 15. juni. Påbudt etter 2001. http://ssb.no/kostra/ Utlån per årsverk står sterkt i mange land som den viktigste indikator. Ser man…

Jannickes diagram

Det var interessant å se hvilke muligheter som finnes i google docs når det gjelder å lage diagrammer. Mulighetene er mange, men fallgruvene er også mange når det gjelder å trekke fram tall som er relevante å vise i diagrammer….

Første verkstedsuke med SiP, statistikk i praksis

Ti kursdeltagere inntok denne uka LATINAlabs lokaler på Høgskolen i Oslo. Kursdeltagerne er meget kompetente og representerer bredden i bibliotekfeltet. SiP følger modellen til Latinalab når det gjelder design. Det er verksted som er modellen og hensikten er å øke…