Bob nr 4, 2015

Mer statistikk, takk!

Mens jeg var på hytta i sommer, skrev jeg en artikkel til Bok og bibliotek nr. 4 som i hovedsak handlet om arbeidet med revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken. Revideringen var et krevende arbeid og de mange endringene vil begynne…

Utdeling av årets bibliotek

Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag

Som del av arbeidet med profileringsdokument er en del av jobben å sette ord på hva jeg har bidratt med av bibliotekutvikling. OECDs Frascatimanual har følgende definisjon på utviklingsarbeid: Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring,…

Tidslinje utlån av e-bøker

Jeg har jobbet med e-bøker i folkebibliotek siden 2007. I denne perioden har vi gått fra å ikke ha noe tilbud til befolkningen for utlån av e-bøker til å ha et rimelig velfungerende tilbud på feltet. Buskerud fylkesbibliotek har bidratt…

Plantegning Flaa bibliotek

Nye Flå bibliotek

Buskerudgeriljaen har tidligere bistått biblioteksjefen i Flå med kassering. Flå bibliotek har biblioteksjef i 40% stilling som eneste ansatt, noe som gir svært begrensede muligheter for å rekke andre oppgaver enn å holde lokalet åpent. Biblioteksjefen kombinerer stillingen med undervisning…

Revidering av folkebibliotekstatistikken

Som leder av SAMSTAT skrev jeg 29. juni teksten under til biblioteknorgelisten. Resultatet av innlegget ble at jeg takket ja til å skrive en artikkel til Bok og bibliotek om samme tema som publiseres i september. På SAMSTAT har jeg…

Kassering i Troms

Jeg holdt verksted i samlingsutvikling i Tromsø 23. januar 2013. Nøyaktig to år etter sender Marit Somby ved Troms fylkesbibliotek meg en epost hvor hun oppsummerer kommentarer hun har fått i et evalueringsmøte på Finnsnes. Troms har gjennomført en stor…

Lansering av eBib.no

Lansering av eBib.no

De siste to årene og særlig det siste året har jeg brukt svært mye tid på utviklingen av eBib.no. Vi softlanserte i april og nå i desember har vi endelig kunne gå bredt ut i pressen og markedsføre tilbudet. 16…

Kasseringsartikkel i Bok og bibliotek

I Bok og bibliotek nr 5, 2014 har jeg fått publisert en norsk versjon av min artikkel publisert i Journal og Library administration. Artikkel har fått tittelen “Derfor må vi kaste bøker”. I artikkelen oppsummerer jeg de tiltakene vi har…

Gjesteforelesning om kassering

30. oktober foreleste jeg om kassering og samlingsutvikling for 3. års studenter på bibliotekutdanningen på HIOA. Det var andre året på rad at jeg holdt gjesteforelesning om dette emnet. Det var interessant å få høre at flere studenter skriver om…

Fortsatt nedgang i bokbestanden

Fortsatt nedgang i bokbestanden

Fra 2012 til 2013 sank bestanden av bøker i folkebibliotekene med 3,34%. I antall bind utgjør dette hele 612 046. Total bestand av bøker var i 2013 på 17 721 712 bind. Fremdeles er bestanden av bøker høyere enn de…