define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Lære.Verk – Jannickes fagblogg

Temaliste til Lære.Verk

Utgangspunktet for vårt møte om Lære.Verk 25. oktober er følgende temaliste. På møtet skal alle i redaksjonen reflektere rundt disse punktene. Jeg har følgende stikkord til det enkelte punkt: Temaliste egne erfaringer med å designe nettbaserte tekster (i motsetning til…

Sjonglør og noe attåt

Noen tanker på vei til Litteratursymposiet i Odda for å snakke om e-bøker. Noe av det mest sentral med førstebibliotekarprogrammet er evnen til å gjøre flere ting på en gang. Vi er mestre i å ha mange baller i luften….

Fra novise til ekspert

Hvordan mennesker lærer kan forklares ut fra forskjellige teoretiske syn. Dreyfus og Dreyfus bruker et fenomenologisk utgangspunkt når de beskriver sitt syn på kunnskap og læring. Teorien går ut på at kunnskapen går fra å være intellektuell til å bli…

Lære.Verk revisited

Redaksjonen i læreverk, minus Helge hadde et lengre arbeidsmøte i Drammen forrige uke. Utgangspunktet var å nullstille oss, rydde opp i uklarheter og legge en plan for videre arbeid. Det synes jeg vi klarte på en utmerket måte. Alle fikk…

Lære.Verk til besvær?

Denne uken blir det redaksjonsmøte i Lære.Verk som er et av fellesprosjektene i førstebibliotekarprogrammet. “Prosjektet går ut på å skrive, redigere og publisere et læreverk som bygger på det digitale mediets premisser. Det betyr å benytte dokumenttypene og å synliggjøre…