define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. e-bøker – Jannickes fagblogg
Utdeling av årets bibliotek

Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag

Som del av arbeidet med profileringsdokument er en del av jobben å sette ord på hva jeg har bidratt med av bibliotekutvikling. OECDs Frascatimanual har følgende definisjon på utviklingsarbeid: Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring,…

Tidslinje utlån av e-bøker

Jeg har jobbet med e-bøker i folkebibliotek siden 2007. I denne perioden har vi gått fra å ikke ha noe tilbud til befolkningen for utlån av e-bøker til å ha et rimelig velfungerende tilbud på feltet. Buskerud fylkesbibliotek har bidratt…

Lansering av eBib.no

Lansering av eBib.no

De siste to årene og særlig det siste året har jeg brukt svært mye tid på utviklingen av eBib.no. Vi softlanserte i april og nå i desember har vi endelig kunne gå bredt ut i pressen og markedsføre tilbudet. 16…

eBib.no klar for lansering

eBib.no klar for lansering

Slutten av mars 2014 gjorde vi en såkalt soft lansering av eBib.no i versjon 1. Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal satte forsiktig i gang med meg som administrator. Kongsberg fikk fin omtale i Laagendalsposten av løsningen. Innholdet kommer fra…

Om e-bøker for skolebibliotekarer i Buskerud

10. desember arrangerte arbeidsutvalget for skolebibliotekarer i Buskerud sin halvårlige fagdag. Møtet pleier å være en kombinasjon av presentasjoner og diskusjoner. De fleste skolebibliotekarene i Buskerud deltar på disse fagdagene som er et av få fysiske møtesteder skolebibliotekarene har. Skolebibliotekplanen…

Med e-bøker til Sametinget

Med e-bøker til Sametinget

Ingen vil vel si nei til en forespørsel om å komme til Karasjok og snakke om e-bøker. Jeg klarte det i hvert fall ikke. Værmessig ble det en rekke utfordringer. En overnatting i Karasjok ble til to i Tromsø, men…

Drammen med deleonsdager og digitale onsdager

Deleonsdager og Digitale onsdager er et veldig godt tiltak i Drammensbiblioteket for å drive opplæring internt. Det er i hovedsak interne krefter som står for opplæringen. Tiltaket har vart i flere år og det er en fast gruppe med personer…

Om e-bokas framtid – seminar på IFLA

IFLA satte e-bøker på dagsorden ved å bruke en hel dag av programmet på ulike aspekter ved e-bøker og e-lån. Det var interessant å få høre hvor like utfordringene er rundt omkring i verden. IFLAs anbefalinger for e-lån sammenfaller i…

Forskerseminar om e-bøker på IVA

Forskerseminar om e-bøker på IVA

Fredag 10. mai arrangerte den danske bibliotekutdanningen IVA et forskerseminar om ebøker. Seminaret hadde to hovedinnlegg, samt innlegg fra ulike forskere som presenterte egne prosjekter. Hovedinntrykket er at det meste er usikkert. Ingen kan gi noe godt svar om hvordan…