Multimedialt innhold – digitale læreverk

De siste årene har jeg med ujevne mellomrom laget korte videoer om ulike faglige tema. Jeg har blant annet snakket om kassering, laget instruksjonsvideoer om norsk bibliotekindeks og 23 offentlige ting. Kvaliteten har vært varierende, og det er først med PISA-kurset jeg har hatt mulighet til å sette av tid over en periode for å …

Continue reading ‘Multimedialt innhold – digitale læreverk’ »

Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag

Som del av arbeidet med profileringsdokument er en del av jobben å sette ord på hva jeg har bidratt med av bibliotekutvikling. OECDs Frascatimanual har følgende definisjon på utviklingsarbeid: Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller …

Continue reading ‘Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag’ »

23 ting som innovasjonsdiffusjonsprosess

Memer, innovasjon og diffusjon kan være hensiktsmessige begreper å se nærmere på for å finne mulige forklaringer til hvorfor 23 ting har spredt seg til land over hele verden og hvorfor så mange bibliotekansatte har gjennomført programmet. Disse begrepene vil også kunne være med å forklare hvordan e-læringskurset har kunnet spre seg til andre sektorer …

Continue reading ‘23 ting som innovasjonsdiffusjonsprosess’ »

23 ting om web 2.0 – et eksempel på et eksempel

Neste nettverkssamling på HiO skal handle om dokumentasjon i forbindelse med opprykkssøknad. Dette er et eksempel på et eksempel fra mine utviklingsprosjekter. Programmet 23 Things, 23 ting på norsk ble utviklet for staben ved Public Library of Charlotte and Mecklenburg County i august 2006 med totalt 352 PLCMC deltagere som gjennom egen blogging ble kjent …

Continue reading ‘23 ting om web 2.0 – et eksempel på et eksempel’ »

Pecha Kucha på fylkeshuset

Mandag 14. mars arrangerte Buskerud fylkeskommune en seminardag om sosiale medier. Mange interne krefter holdt innlegg, men det var også en ekstern foredragsholder, Sissel Kristin Hansen fra DIFI. Selv var jeg invitert til å holde to innlegg. Et kort innlegg om fylkesbibliotekets erfaringer med sosiale medier basert på Pecha Kucha metodikken. Pecha Kucha var veldig …

Continue reading ‘Pecha Kucha på fylkeshuset’ »

Facebook for begynnere

4. november holdt jeg et innføringskurs for 15 ansatte i sentraladministrasjonen i Buskerud fylkeskommune. Innføringskurset var på to timer. Kurset dekket hvordan man oppretter profil, innstillinger, finne venner og opprette grupper og sider. Gruppa viste stor entusiasme og hadde god forståelse i hva facebook kan bety både privat og for virksomheter og organisasjoner. Lenke til …

Continue reading ‘Facebook for begynnere’ »

2. samling i sosiale medier i ABM-utvikling

Jeg opplever stor forskjell å kurse i 23 ting og i det mer strippa kurset “En smak av sosiale medier” når det gjelder tidsbruken. Med 23ting måtte jeg piske folk videre hele tiden. Nå er det mer tid til refleksjon og diskusjon. 3. samling vil jeg rekke både å oppsummere alle tingene, diskutere og svare …

Continue reading ‘2. samling i sosiale medier i ABM-utvikling’ »

Første samling i ABM-utvikling

I overkant av 20 personer har meldt seg på kurs i sosiale medier. Torsdag 8. april var første samling. Opplegget som nå følges er en modifisert og fornyet utgave av den opprinnelige 23ting. Det nye kurset er utarbeidet i samarbeid med ABM-utvikling og kjøres nå i ni fylker samt internt. Gunnar Urtegaard innledet kurset med …

Continue reading ‘Første samling i ABM-utvikling’ »