Multimedialt innhold – digitale læreverk

De siste årene har jeg med ujevne mellomrom laget korte videoer om ulike faglige tema. Jeg har blant annet snakket om kassering, laget instruksjonsvideoer om norsk bibliotekindeks og 23 offentlige ting. Kvaliteten har vært varierende, og det er først med…

Utdeling av årets bibliotek

Buskerud fylkesbibliotek ble årets bibliotek 2010 – mine bidrag

Som del av arbeidet med profileringsdokument er en del av jobben å sette ord på hva jeg har bidratt med av bibliotekutvikling. OECDs Frascatimanual har følgende definisjon på utviklingsarbeid: Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring,…

23 things in Norway summarized

Michael Stephens gave a brilliant talk at IFLA about findings from the 23 things. In his talk he asked for experiences from other countries. I decided to summarize the activities done in Norway and send him. This is what I…

Lynpresentasjon om Webløftet i Buskerud

Fylkesbiblioteket arrangerte sine årlige bibliotekdager 9. og 10. mai. Jeg holdt innlegg om vår satsing på nettsider. Presentasjonen på Slideshare

23 ting som innovasjonsdiffusjonsprosess

23 ting som innovasjonsdiffusjonsprosess

Memer, innovasjon og diffusjon kan være hensiktsmessige begreper å se nærmere på for å finne mulige forklaringer til hvorfor 23 ting har spredt seg til land over hele verden og hvorfor så mange bibliotekansatte har gjennomført programmet. Disse begrepene vil…

23 ting om web 2.0 – et eksempel på et eksempel

Neste nettverkssamling på HiO skal handle om dokumentasjon i forbindelse med opprykkssøknad. Dette er et eksempel på et eksempel fra mine utviklingsprosjekter. Programmet 23 Things, 23 ting på norsk ble utviklet for staben ved Public Library of Charlotte and Mecklenburg…

Pecha Kucha på fylkeshuset

Mandag 14. mars arrangerte Buskerud fylkeskommune en seminardag om sosiale medier. Mange interne krefter holdt innlegg, men det var også en ekstern foredragsholder, Sissel Kristin Hansen fra DIFI. Selv var jeg invitert til å holde to innlegg. Et kort innlegg…

2. samling i sosiale medier i ABM-utvikling

Jeg opplever stor forskjell å kurse i 23 ting og i det mer strippa kurset “En smak av sosiale medier” når det gjelder tidsbruken. Med 23ting måtte jeg piske folk videre hele tiden. Nå er det mer tid til refleksjon…