define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Foredrag – Side 8 – Jannickes fagblogg

Foredraget på ABM-konferansen

ABM-konferansen er en årlig konferanse arrangert av ABM-utvikling. I år var konferansen fordelt på to dager, 2. og 3. november. Dag en hadde et spesielt fokus på digitalisering og brukermedvirkning, mens dag to hadde spesielt fokus på museumssektoren. Med dette…

Handling eller avhandling?

“Handling eller avhandling?” var tittelen på ukas siste konferanse. Arrangør var Pedagogisk utviklingssenter ved HiO. Program Dette var en nasjonal konferanse om alternative veier til høyere utdanning. HiO har lenge hatt et program for 1.lektorkvalifisering, slik også mange andre utdanningsinstitusjoner…

Gjetere i kunnskapsallmenningen

Resten av uka ble tilbrakt på HiO med to ulike arrangement. Onsdag var det seminaret “Gjetere i kunnskapsallmenningen”. Seminaret samlet mange spennende navn. Lars Egeland har oppsummert dagen på HiOveven. Seminaret var et ledd i å presentere 1. bibliotekarstipendiatene og…