define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Foredrag – Jannickes fagblogg

Forelesning om samlingsutvikling

Mandag 3. februar gjesteforeleste jeg for 3. års studentene på OsloMets bibliotekarutdanning. Det er alltid en hyggelig opplevelse å treffe kommende bibliotekarer. Dersom vi ser til utviklingen i Danmark av arbeidsmarkedet for bibliotekarer, kan det være veldig fornuftig av kommende…

Asker bibliotek

Presentasjon for nye Asker kommune

Hurum, Røyken og Asker kommuner slås sammen fra nyttår. Bibliotekene i de tre kommunene har jobbet lenge for å skape et best mulig grunnlag for felles bibliotektjenester fra nyttår. De har hospitert hos hverandre, noe som har vært en stor…

Korg 2019

Data Detox Kit på Korg-dagene

24. mai var Joep Arts og jeg på Korg-dagene for å snakke om Data Detox Kit og hvordan vi ser for oss at kurset kan brukes i bibliotekene. Tidligere på dagen snakket Nate Hill, Executive Director, Metropolitan New York Library Council…

Stand uit

Foredrag på dok.vit UiT

Slutten av august var jeg i Tromsø og snakket for de nye studentene på dokumentasjonsvitenskap. Jeg synes alltid det er hyggelig å snakke for studenter. Det er rundt 30 studenter på studiet og studentene kommer fra hele Norge. Jeg var…

Swiss army knife

Bibliotekaren – din ultimate Swizz Army knife

18. april var jeg i Bergen for å snakke på Det bergenske bibliotekseminar. Dette seminaret hadde tidligere Neptunseminaret. Det var mange interessant innlegg.  Særlig innlegget til  Cecilie Laskie som snakket om synlighet og biblioteksdidaktikk var tankevekkende. Håvard Legreid  ansatt på BoB…

23 off ting

23 offentlige ting i Hordaland

Fylkesbiblioteket i Hordaland inviterte meg til oppstarten av 23 offentlige ting i Bergen 26. januar. Kursdeltakerne benytter Open edX varianten av kurset på bokskapet.hioa.no. Jeg har vært veldig fornøyd med funksjonaliteten i løsningen. De som har sammenlignet Open edX og…

Argumentere med statistikk

13. desember hadde fagforum for skolebibliotekarene  i Buskerud møte på Drammen videregående skole. De hadde invitert meg for å snakke om statistikk og hvordan de kan bruke statistikk for å argumentere for viktigheten av bibliotektjenester. Jeg viste frem de ulike…

Samlingsutvikling på NMBU

Jeg synes det er ekstra hyggelig å kunne diskutere samlingsutvikling med bibliotekarer fra UH-sektoren. Det er forskjeller i hvordan man jobber med samlingsutvikling i biblioteksektoren, men samtidig er det erfaringer som kan være nyttige å dele. NMBU har utfordringer med…

Kick-off med 23 offentlige ting i Agder

Open edX versjonen av 23 offentlige ting ble tatt i bruk på samlingen for bibliotekansatte i Agderfylkene 31. august. Jeg hadde hovedansvaret for kursdagen men underveis hadde vi lagt inn en presentasjon av NAV.no av en av de ansatte på…

Gjesteforeleser i Tromsø

UiT Kilde: Wikipedia 29. august gjesteforeleste jeg på UiT etter invitasjon av Andreas Vårheim. Faget jeg foreleste i var i bibliotek, samfunn og ledelse. Studentene var helt ferske på bibliotekutdanningen, men mange hadde en bred og variert bakgrunn. Noen hadde…