define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Bibliotekpolitikk – Side 2 – Jannickes fagblogg

Darnton om p-boka og bibliotekenes endelikt

Anders Ericsson i Norsk bibliotekforening har bedt meg kommentere et essay skrevet av professor Darnton til neste nummer av Bibliotekforum. Under er de betraktningene jeg gjorde meg om essayet. Mine kommentarer vil bli kortet ned i det som kommer i…

Kastes folkebiblioteket ut med badevannet?

I siste nummer av Biblioteksbladet (10:2010) deler en ansatt ved Bibliotek Forum Nacka sin bekymring om ureflektert endringsiver i folkebibliotekene. Nick Jones bekymring har sin bakgrunn i en avisartikkel i Svenska Dagbladet fra april 2010. Artikkelen hadde den noe provoserende…

Innstilling til regjeringens forslag til statsbudsjett 2010

Kuturkomiteen på Stortinget har 9. desember avgitt sin innstilling til regjeringens forslag til statsbudsjett 2010. Hele saken Teksten: 4.11    Kap. 325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer “Komiteen vil ytterligere understreke viktigheten av å ivareta vår kulturarv. Kulturminner –…