Ranganathans 5 lover

Jeg husker Ranganathan fra bibliotekutdanningen og hans fem lover for bibliotekvitenskap, men har vel aldri reflektert så mye over hva hans fem lover egentlig innebærer. Denne infografikken viser på en enkel og god måte hva bibliotekvitenskap er fundamentert på. De…

Copenhagen Business School

På Copenhagen Business School fikk vi møte område- og sousjef Gert Poulsen og hans sjef Biblioteks- og Campusdirektør Rene Steffensen. Om CBS biblioteket Biblioteket beskriver seg slik på CBSs nettsider.  CBS Biblioteks primære opgave er at understøtte forskning og undervisning…

Møte og omvisning på Gentofte hovedbibliotek

Om hovedbiblioteket Gentofte Hovedbibliotek er tegnet af den kendte danske arkitekt Henning Larsen og blev indviet i april måned 1985. Der er indgang til biblioteket fra parkeringspladsen på Ahlmanns Allé og fra Øregårdsparken.   Om Gentofte kommune på Wikipedia.  …

Det Informationsvidenskapelige Akademi

Onsdag ettermiddag hadde vi et meget interessant møte på IVA med Trine Schreiber Bachelorutdanning Den nye bachelorutdanningen http://www.iva.dk/uddannelser/bachelor/undervisning/ på IVA er nå tre år gammel. Bakgrunnen for endringene slik jeg har lest gjennom danske bibliotektidsskrifter var en synkende rekruttering til…

DEFF og DDB

Møte med DEFF 9. mai Vi ble vennlig mottatt av Anne Sandfær, som er sekretær for programgruppen om brugeradfærd, programgruppe B i DEFF Styrelsen og DEFF Per 1 januar 2012 ble tre styrelser fusjonert. Alle har vært under kulturdepartementet. Styrelsen…

Trender i bibliotek- og forskningsutvikling

Første stopp på studieturen var hos Hans Siggaard Jensen som er professor på Danmarks Pedagogiske Universitet. Hans Siggaard Jensen leder et prosjekt som ser nærmere på utfordringene profesjonshøgskolenes bibliotek står overfor.  I Danmark har det foregått en sammenslåing av en…

Studietur til København

Deltakere i kvalifiseringsprogrammet for førstekompetanse ved HiOA har vært på studietur til København. Våre ledere var også invitert med og lederen fra høgskolebiblioteket i Vestfold og konstituert bibliotek- og læringssenterdirektør fra HIOA deltok på turen. Vi hadde satt sammen et…

Kunnskapsbasert handlekraft

I forbindelse med innstrammingene i sykemeldingsbyråkratiet, har fastlegene blitt pålagt mer papirarbeid. Det interessante i denne sammenhengen er at innstrammingene innføres uten at det er dokumentert at dette vil ha en positiv innvirkning på sykefraværet. Det naturlige ville vært å…

Dokumentasjon av bibliotekfaglig / bibliotekpedagogisk repertoar og dyktighet

Førstelektorkvalifiseringen ved Pedagogisk utviklingssenter, HIOA  har utviklet et skjema for dokumentasjon av pedagogisk repertoar. Heidi Kristin Olsen og undertegnede har omarbeidet dette skjemaet til å gjelde for bibliotekfaget. Vi mener at dette vil være til god hjelp i vårt arbeid…

Oppdatert Venndiagram for profil

Gliffy er et nyttig verktøy for å lage en rekke ulike diagrammer. Dette er et mer gjennomarbeidet diagram som viser min faglige profil i førstebibliotekarprogrammet. Gliffy kan testes og man kan lage inntil fem diagrammer gratis før man må begynne…