define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Begreper – Side 2 – Jannickes fagblogg

Kassering som lærende situasjon

Den første timen i alle kasseringsstuntene er den viktigste for Buskerudgeriljaen. Det er over kaffekoppen vi får diskutert igjennom de overordnede rammene for det som skal skje av kassering i det aktuelle biblioteket.

Modell for læring og læreprosesser

Buskerudgeriljaen har blitt omtalt som et arbeidslag og et praksisfellesskap. Vi streber etter å få til en læring og en refleksjon i et fellesskap hvor temaet er kassering og samlingsutvikling. Ved å utføre en arbeidsoppgave sammen og øve oss sammen…

Ikke uvilje mot endring, men…

Forleden hørte jeg om et bibliotek som skulle jobbe med nye løsninger for sin veiledning og sine veiledningspunkt. Utforming og bemanning av skranke- og veiledningspunkter er en veldig vanlig problemstilling i norske bibliotek. Som de detaljorienterte bibliotekarer vi er, var…

Phronesisk forskning

Professor Bent Flyvbjerg viser i sin bok: «Samfundsvidenskab som virker. Hvorfor samfundsforskningen fejler, og hvordan man får den til å lykkes igjen» en ny måte å forske innenfor samfunnsvitenskapene som ikke kun etteraper naturvitenskapene. Flyvbjerg er opptatt av at forskningen…

Taus kunnskap

På konferansen “Handling eller avhandling” ble det snakket mye om taus kunnskap. På meg virket det som mange hadde et ganske lettvint forhold til begrepet. Som del av min master skrev jeg en oppgave om Knowledge Managements forhold til taus…