define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. 1.biblarbeidet – Jannickes fagblogg
23offentligeting hioa

Omvendt fagdag på HIOA

Denne vinteren og våren har jeg jobbet med videreutvikling og tilpasning av 23 offentlige ting til Open edX. Nettkurset nærmer seg ferdigstillelse og det er kun en siste kvalitetssjekk som gjenstår før kurset er helt klart. Kurset skal etter det…

Multimedialt innhold – digitale læreverk

De siste årene har jeg med ujevne mellomrom laget korte videoer om ulike faglige tema. Jeg har blant annet snakket om kassering, laget instruksjonsvideoer om norsk bibliotekindeks og 23 offentlige ting. Kvaliteten har vært varierende, og det er først med…

Paul Moxnes om erfaringslæring

Paul Moxnes om erfaringslæring

Jeg hører og jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg handler og jeg forstår. (Confusius) I 1981 publiserte Paul Moxnes boken «Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet». Boken oppsummerer forskningen på området og var ment å være til hjelp for…

lis research logo

Bibliotekaren som forsker

Det 3-årige prosjektet «The Library and Information Science Research Coalition» hadde som mål å fremme bibliotekforskningen i Storbritannia. Prosjektet ble avsluttet i 2012, men det innholdsrike nettstedet er fremdeles tilgjengelig selv om det ikke lenger oppdateres. Hazel Hall, professor ved…

Lære å lære

Denne uken ble NOU 2015:8 – “Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanse” lagt frem og presentert for kunnskapsministeren. NOUen er laget på grunnlag av NOU2014:7 hvor underlaget blant annet er kunnskapsløftet og nyere forskning på læring og skole. Doktorgradsstipendiat…

Praksis og teori i perfekt harmoni

Praksis og teori i perfekt harmoni

Rudi Kirkhaug professor ved Universitetet var siste post på programmet på utviklingsseminaret for fylkesbibliotekene på Sommarøy. Han hadde fått i oppdrag å snakke om utviklingsledelse og utviklingsstrategier og vinkle det spesielt mot det å være rådgvier i en fylkeskommunal virksomhet….

Tidsskriftsklubben i Drammensbiblioteket

Tidsskriftsklubben i Drammensbiblioteket

Tidsskriftsklubben i Drammensbiblioteket har ligget litt i dvale det siste året, men onsdag 4. februar hadde ca 15 bibliotekansatte samlet seg for å diskutere og gjennomgå en fersk dansk rapport. Alle tre bibliotekene var representert, med en klar overvekt av…

Vitenskapelig artikkel om Buskerudgeriljaen

Vitenskapelig artikkel om Buskerudgeriljaen

Artikkelen “The Case for Weeding: The Buskerud Bandits’ Contribution to a Knowledge-Based Discarding Practice in Norwegian Public Libraries” er publisert på nett og papir i Journal of Library Administration, volum 54, nr 5, s. 382-402. Tidsskriftet utgis av Taylor &…

Kart over læringsteorier

Kart over læringsteorier

Nyttig oversikt over de ulike læringsteoriene. http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LGVGJY66-CCD5CZ-12G3/Learning%20Theory.cmap

Tips til hvordan følge med på bibliotekfeltet

Her om dagen fikk jeg et spørsmål om hvilke/hvilket verktøy jeg bruker for å følge med på blogger og sosiale medier? Det er mange skriveføre bibliotekfolk og det er et hav av dyktige personer å følge. Under er et lite…