Call for paper GoOpen – Bibliotekene deler med deg!

I samarbeid med Anne-Lena Westrum på Deichmanske har jeg i dag sendt inn et bidrag som jeg håper blir antatt til neste GoOpen konferanse arrangert av Friprogsenteret. Jeg synes resten av verden fortjener å høre om de gode resultatene bibliotekene har med  å benytte fri og åpen programvare.
Avgjørelsen om hvem som blir invitert til å holde foredrag tas i begynnelsen av juni.

Bibliotekene deler med deg!

Introduksjon

Nærmest per definisjon har bibliotekene alltid vært opptatt av deling og gjenbruk. Særlig folkebibliotekene må forholde seg til begrensede økonomiske ressurser. Det gjør at fri programvare, åpen kildekode og gjenbruk av data gir god mening. Biblioteknettverket er vel etablert og det er stor grad av samarbeid og deling av ressurser.

Buskerud fylkesbibliotek og Deichmanske bibliotek har lyst til å vise fram gode eksempler fra bibliotekfeltet til inspirasjon for andre i offentlig sektor.

Det var i Buskerud at Friprogsenteret i sin tid ble etablert og Buskerud fylkesbibliotek har lenge fulgt Friprogs prinsipper når nye digitale tjenester skal utvikles.

Deichmanske bibliotek er det ledende folkebiblioteket i Norge. Teamet Digital utvikling har de siste årene jobbet med utvikling av digitale formidlingstjenester basert på åpen kildekode og deler all sin kode på GitHub. Deichman er også opptatt av å tilrettelegge og dele  metadataene som beskriver bibliotekets samling som Linked Open data. Dette er nødvendig for fremtidig tjenesteutvikling, samtidig som biblioteket har et håp om at flere leverandører vil se med interesse på tjenesteutvikling i bibliotek. Byggingen av nytt hovedbibliotek i Bjørvika innebærer en stor satsing på digitale tjenester utviklet som fri programvare.

 

Eksempler på frie og åpne løsninger vi ønsker å presentere på GoOpen

 

eBib.no

eBib.no er en utlånsløsning for ebøker lansert våren 2014. Løsningen er en webapplikasjon og selve e-bokleseren er Monocle, en åpen kildekodeløsning tilgjengelig på GitHub. Metadata importeres fra Deichmans triplestore. Bokanmeldelser hentes inn fra den nasjonale tjenesten Bokanbefalinger som er utviklet og driftet av Deichmanske bibliotek. Kildekoden til eBib.no vil bli gjort tilgjengelig på BitHub.

 

Webløft

Inspirert av et amerikansk prosjekt med felles publiseringsløsning basert på WordPress, har Buskerud de siste årene utviklet en egen plattform for nettsider for folkebibliotek http://buskerud.webloft.no/ Per i dag er vel halvparten av kommunene i fylket med i løsningen, og andre fylker har også vist sin interesse for løsningen. Prosjektet utvikler egne bibliotekverktøy, alle som benytter WordPress kan bruke. Også i denne tjenesten benyttes Bokanbefalinger til litteraturformidling.

 

Koha – det frie biblioteksystemet

Fylkesbiblioteket benytter Koha på en filmdatabase, men den virkelig store nyheten på bibliotekfeltet i 2014 var beslutningen om at Deichman velger Koha som sitt biblioteksystem.

 

Deichman er det første store folkebiblioteket som velger å gå bort fra lukkede proprietære biblioteksystem over på et åpent og fritt system. Hvordan dette vil påvirke det norske biblioteksystemlandskapet i årene som kommer blir interessant.

 

http://digital.deichman.no/blog/2014/01/16/deichmanske-bibliotek-tar-i-bruk-det-frie-og-apne-biblioteksystemet-koha/

Lenkede åpne data

Deichmanske bibliotek ønsker å presentere mediesamlingen digitalt og på nye måter. De siste tre årene har de eksperimentert med bibliotekenes tradisjonelle metadataformat for å undersøke hvordan innholdet kan formidles på nye måter. Deichmans metadata foreligger nå i RDF-format og er tilgjengelig via SPARQL-endpoint.

 

http://digital.deichman.no/blog/category/rdf-store/

 

Aktive hyller – fremtidens bibliotekkatalog

Aktive hyller er en formidlingsstasjon for bøker, med en RDF-representasjon av bibliotekkatalogen som grunnlag for tjenesteutviklingen. Denne RDF-representasjonen åpner for nye måter å presentere bøker og andre medier på.

 

Aktive hyller gir brukere og ansatte hjelp til å finne ulike bøker av samme forfatter og bøker som ligner på noen de har lest før. Stasjonen leser av bokens RFID-brikke og det vises informasjon om boka på skjermen.

 

http://digital.deichman.no/blog/category/aktive-hyller/

 

Bokanbefalinger

Deichmanske bibliotek har, på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket, utviklet en felles database for bokanbefalinger skrevet av biblioteksansatte. Anbefalingene er lagret i RDF-format og er lenket til bibliotekkatalogen på verksnivå. Anbefalingene vises i Aktive hyller og er tilgjengelige via et eget API i tillegg til via nettsidenhttp://anbefalinger.deichman.no

 

http://digital.deichman.no/blog/category/bokanbefalinger-2/

 

Om foredragsholderne:

 

Jannicke Røgler har lang erfaring som bibliotekar i offentlig og privat sektor, i både bibliotek og arkiv. De siste årene har hun jobbet med bibliotekutvikling som rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek. Det siste prosjektet hun ledet var utviklingen av eBib.no. Hun har en master i i bibliotek- og informasjonsvitenskap.
Anne-Lena Westrum har lang erfaring som prosjektleder for ulike digitale utviklingsprosjekt på Deichmanske bibliotek. De siste årene har hun vært teamleder for Digital utvikling. Hun er spesielt opptatt av å lage gode brukertjenester basert på åpen kildekode og fri programvare.