Bidrag til sommerutgaven av SET Bulletin

Nytt nummer av seksjonen for “Education and Training” har nå utkommet i forkant av IFLAs konferanse i Helsinki i august. I denne utgaven har jeg to bidrag, ett hvor jeg presenterer meg selv som medlem av seksjonen og en bokanmeldelse. Seksjonen består primært av professorer som tilhører en utdanningsinstitusjon for bibliotekfag. I den forstand skiller jeg meg klart ut blant seksjonens medlemmer.
Set Bulletin utkommer med to numre per år.

Dette nummeret av Set Bulletin handler mye om IFLAkonferansen i Helsinki og hvilke poster seksjonen har i programmet. Det blir to møter i seksjonen hvor også andre har mulighet til å delta. Vår seksjon samarbeider tett med seksjonen Heidi Kristin Olsen sitter i, seksjon for bibliotekforskning og medlemmene av våre to seksjoner oppfordres spesielt til å delta på hverandres møter.