Bibliotekaren som forsker

lis research logoDet 3-årige prosjektet «The Library and Information Science Research Coalition» hadde som mål å fremme bibliotekforskningen i Storbritannia. Prosjektet ble avsluttet i 2012, men det innholdsrike nettstedet er fremdeles tilgjengelig selv om det ikke lenger oppdateres.

Hazel Hall, professor ved Social Informatics, Edinburgh Napier University var koordinator og pådriver i prosjektet. Hun er en aktiv og interessant blogger å følge.

Nettverket var opptatt av at ikke bare forskere skal drive forskning, men at også bibliotekarene bør oppfordres til å drive forskning på egen praksis i eget bibliotek.

En idédugnad på en av nettverkets mange konferanser ga en lang liste av hvorfor dette er viktig for både den enkelte bibliotekar og for hele bibliotekfeltet. Det er ikke vanskelig å være enig i punktene under. At den enkelte bibliotekar utvikler en mer reflekterende praksis og at profesjonen utvikler sin faglige diskurs, tror jeg er særlige nyttige effekter av forskning- og utviklingsarbeid i praksisfeltet.

Forskning er bra for den enkelte bibliotekansatte:

 • Det er interessant – gir mulighet to å utforske noe i dybden, lære noe nytt og tilfredstille egen nysgjerrighet

 • Det utfordrer deg til å bevege deg ut av komfortsonen, utvikle nye ferdigheter og bli mer reflekterende

 • Det gir variasjon til jobben – forskning gir forandring fra de mer rutinepregede oppgavene, en mulighet til å gjøre noe annet og til å arbeide med nye folk

 • Det øker din egen interesse for arbeidsplassen og utvikling av den

 • Det øker arbeidsgleden

 • Det setter deg i stand til å gjøre egen jobb på en bedre måte

 • Det utvikler din egen faglighet og gir større karrieremuligheter

Forskning er bra for bibliotektjenesten og organisasjonen:

 • Det gir kunnskap og evidens om bibliotekenes betydning og gjennomslagskraft

 • Det underbygger strategisk utvikling og underbygger beslutninger

 • Det gir hjelp til å løse problemer og forbereder service

 • Det gir større deltagelse fra de som bruker tjenestene gjennom:

  • Å forstå brukernes ønsker

  • Å vise at du er opptatt av brukernes behov

  • I UH-sektoren å gjøre det dine brukere gjør (markedsføre biblioteket som en vitenskapelig avdeling og bibliotekaren som forskningspartner)

 • Det øker de ansattes motivasjon og dynamikk

 • Det øker organisasjonens rykte og gir anerkjennelse

 • Det gir økonomiske fordeler – ved å gi inntekter eller redusere kostnader

Forskning er bra for bibliotekprofesjonen:

 • Det provoserer fram samtale og debatt (både i og utenfor bibliotekfeltet)

 • Det skaper og formidler ny kunnskap og god praksis – utvikler profesjonens dyktighet

 • Det provoserer fram positive endringer

 • Det utvikler en engasjert og pulserende fagmiljø

 • Det utvikler profesjonens rykte på en positiv måte

 • Det er med å definere profesjonens fremtid