Swiss army knife

Bibliotekaren – din ultimate Swizz Army knife

Swiss army knife18. april var jeg i Bergen for å snakke på Det bergenske bibliotekseminar. Dette seminaret hadde tidligere Neptunseminaret. Det var mange interessant innlegg.  Særlig innlegget til  Cecilie Laskie som snakket om synlighet og biblioteksdidaktikk var tankevekkende.

Håvard Legreid  ansatt på BoB gikk løs på laminering og comic sans i sitt foredrag om visuell kommunikasjon i bibliotek med både alvor og humor.

Ruth Ørnholt ga et innblikk i IFLA BibLibre International Library Marketing Award og Anniken Bjørnes viste hvordan skolebiblioteket kan være hjertet i lokalsamfunnet.