Bibliotek i forandring

De fem Fylkesbibliotekene i Hedmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland og Sør-Trøndelag arrangerer annet hvert år en konferanse for alle bibliotekansatte i de fem fylkene. I år var konferansen lagt til Trondheim og jeg var invitert inn for å snakke om strategisk bruk av bibliotekstatistikk. Programmet for de tre dagene var variert, med bibliotek i forandring som en rød tråd. Trøndelagsfylkene har satset mye på digital kulturformidling og flere programposter handlet om denne langvarige satsingen. Konferansen hadde hele 150 påmeldte.

I mitt innlegg ga jeg eksempler på praktisk bruk av statistikk og hvilke tiltak som har vært satt i gang på nasjonalt nivå de siste årene. Feltet viser en gledelig økt interesse for statistikk og strategisk anvendelse av statistikk. Nå trenger vi å utvikle bibliotekmiljøer som tar statistikken i bruk og som deler sine erfaringer med andre.