Behov for et paradigmeskifte i utdanning

Sir Ken Robinson, professor emeritus og forsker på utvikling av kreativitet, innovasjon og personlig utvikling. Robinson var nylig på “Skavland” hvor han promoterte sin siste bok.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U[/youtube]

I presentasjonen “Changing Education Paradigms” forklarer Robinson hvorfor det er nødvendig med et nytt paradigme for utdanning tilpasset det 21. århundre. Han mener vi gjennom dagens skolesystem møter fremtiden med fortidens løsninger og derigjennom bidrar til å skape millioner av skoletapere. Dagens utdanningssystem ble konstruert i en helt annen tidsalder, i opplysningstiden og den industrielle revolusjon. Det er en intellektuell modell som setter teoretisk kunnskap i sentrum.

Det er den akademiske kunnskapen som vektlegges i skolen, og det opereres med et dypt skille mellom akademikere (smarte) og ikke- akademikere (dumme). Konsekvensen er at mange svært dyktige personer mener at de ikke er det fordi de blir bedømt ut i fra et helt bestemt syn på intelligens.

Robinson mener at kunstfagene er de største taperne for denne mentaliteten. Estetisk erfaring har stor betydning i følge Robinsons teorier.

Det hersker en samlebåndsmentalitet i norsk skole som er helt ødeleggende for menneskers kreativitet. Robinsons svar på dette er noe han kaller “Divergent thinking”
Wikipedias definisjon:

Divergent thinking is a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_thinking)

Divergent thinking er ikke det samme som kreativitet, men sier noe om en kapasitet for kreativitet. Denne kapasiteten synker dramatisk med alder, og Robinson mener det har en klar sammenheng med den offentlige skolen.

Hans syn på akademia og erfart praksis kan ha mye for seg i et 1bibliotekarperspektiv hvor vi nettopp vektlegger kreative løsninger på ulike praktiske problemer i våre utviklingsarbeid.

Presentasjonen “Changing Education Paradigms” er svært innovativt i formen og minner om tankekart, men i animert form.