Bærekraftsmål i Australia

ALIA discussion paper SDG
ALIA discussion paper SDG

Den australske bibliotekforeningen (ALIA) jobber aktivt med bærekraftsmålene. Av flere tiltak er kanskje det aller mest interessante arbeidet de gjør med å knytte bibliotekenes virksomhet til hvert enkelt bærekraftsmål. Det er langt flere mål enn 16.10 hvor bibliotekene gjør en forskjell. Forslaget til mål finnes i denne rapporten. Forslaget har vært ute på høring i bibliotekfeltet med høringsfrist i januar. Den ferdige rapporten med samtlige mål vil bli publisert i løpet av våren.

Etter min mening kan dette arbeidet være et svært godt utgangspunkt for et tilsvarende arbeid i norske bibliotek. Et annet arbeid som også gir oss mye kunnskap om bærekraftsmålene er kunnskapsgrunnlaget som Viken fylkeskommune har utviklet. Rapporten er et viktig grunnlagsdokument i utviklingen av Viken.