Endringsledelse og kulturbygging

Jeg blir alltid fascinert av folk som er eksperter på sine områder. På fire dager har jeg deltatt på to ulike seminarer og fått oppleve to eksperter på hvert sitt felt. Unni Knutsen fra HIOA ledet oss igjennom et todagers…

Oppstart av tidsskriftsklubb i Drammensbiblioteket

I midten av september arrangerte NBF, Buskerud og fylkesbiblioteket studietur til Vestfold. På Høgskolen i Vestfolds bibliotek (HiVe) fikk vi høre om et tiltak de har satt i gang for å utvikle et kunnskapsbasert miljø på arbeidsplassen, en tidsskriftsklubb. HiVe…