Bærekraftsmål i Australia

Bærekraftsmål i Australia

Den australske bibliotekforeningen (ALIA) jobber aktivt med bærekraftsmålene. Av flere tiltak er kanskje det aller mest interessante arbeidet de gjør med å knytte bibliotekenes virksomhet til hvert enkelt bærekraftsmål. Det er langt flere mål enn 16.10 hvor bibliotekene gjør en…

Asker bibliotek

Presentasjon for nye Asker kommune

Hurum, Røyken og Asker kommuner slås sammen fra nyttår. Bibliotekene i de tre kommunene har jobbet lenge for å skape et best mulig grunnlag for felles bibliotektjenester fra nyttår. De har hospitert hos hverandre, noe som har vært en stor…

Korg 2019

Data Detox Kit på Korg-dagene

24. mai var Joep Arts og jeg på Korg-dagene for å snakke om Data Detox Kit og hvordan vi ser for oss at kurset kan brukes i bibliotekene. Tidligere på dagen snakket Nate Hill, Executive Director, Metropolitan New York Library Council…

BF.dk, BF.no og DIK

På tur til København

6. og 7. september var flere fra sekretariatet og to fra styret på tur til København hvor vi møtte våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Vi fikk høre om skolebiblioteksatsing i Sverige, hvordan danskene jobber med kompetanseutvikling og en rekke…

Stand uit

Foredrag på dok.vit UiT

Slutten av august var jeg i Tromsø og snakket for de nye studentene på dokumentasjonsvitenskap. Jeg synes alltid det er hyggelig å snakke for studenter. Det er rundt 30 studenter på studiet og studentene kommer fra hele Norge. Jeg var…

Swiss army knife

Bibliotekaren – din ultimate Swizz Army knife

18. april var jeg i Bergen for å snakke på Det bergenske bibliotekseminar. Dette seminaret hadde tidligere Neptunseminaret. Det var mange interessant innlegg.  Særlig innlegget til  Cecilie Laskie som snakket om synlighet og biblioteksdidaktikk var tankevekkende. Håvard Legreid  ansatt på BoB…

Alta Borealisfestivalen

Norge rundt med årsmøter

En av gledene ved å være forbundsleder er at man får mulighet til å reise rundt i Norge og snakke med dyktige bibliotekarer om hva de er opptatt av. I begynnelsen av mars var jeg i Alta og snakket for…

crew

Revidert utgave av CREW

Det siste jeg gjorde før jeg tok permisjon fra jobben som rådgiver i Buskerud fylkesbibliotek var å ferdigstille revideringen av CREW – håndbok i samlingsutvikling for bibliotek.  Siden forrige utgave ble publisert i 2011 har biblioteklandskapet endret seg en god…

23 off ting

23 offentlige ting i Hordaland

Fylkesbiblioteket i Hordaland inviterte meg til oppstarten av 23 offentlige ting i Bergen 26. januar. Kursdeltakerne benytter Open edX varianten av kurset på bokskapet.hioa.no. Jeg har vært veldig fornøyd med funksjonaliteten i løsningen. De som har sammenlignet Open edX og…

Argumentere med statistikk

13. desember hadde fagforum for skolebibliotekarene  i Buskerud møte på Drammen videregående skole. De hadde invitert meg for å snakke om statistikk og hvordan de kan bruke statistikk for å argumentere for viktigheten av bibliotektjenester. Jeg viste frem de ulike…