define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. buskfyb – Jannickes fagblogg

Et år med IFLA

På forsommeren 2011 ble jeg valgt inn i IFLAs Section for Education and Training (SET). Som deltager i programmet for førstekompetanse er det viktig med internasjonal erfaring og kontakter. Norsk Bibliotekforening sammen med min arbeidsgiver Buskerud fylkesbibliotek støttet mitt kandidatur…

How to become a confident and effective teacher

Jeg har skrevet en bokanmeldelse til neste nummer av IFLA SET Bulletin nr. 2012/2. Dette er en bok mange norske bibliotekarer vil ha stor glede av. Å føle seg trygg i undervisningsrollen blir viktigere for stadig flere bibliotekarer. Becoming Confident…

Samlingsutvikling i Telemark

4. juni var jeg på Brattrein konferansesenter utenfor Notodden for å holde verksted i samlingsutvikling. Fylkesbiblioteket i Telemark har bistått mange biblioteke med kassering, særlig skolebibliotekene. Til tross for streik, var nærmere 25 bibliotekansatte deltakere på verkstedet. De siste gangene…

Copenhagen Business School

På Copenhagen Business School fikk vi møte område- og sousjef Gert Poulsen og hans sjef Biblioteks- og Campusdirektør Rene Steffensen. Om CBS biblioteket Biblioteket beskriver seg slik på CBSs nettsider.  CBS Biblioteks primære opgave er at understøtte forskning og undervisning…

Møte og omvisning på Gentofte hovedbibliotek

Om hovedbiblioteket Gentofte Hovedbibliotek er tegnet af den kendte danske arkitekt Henning Larsen og blev indviet i april måned 1985. Der er indgang til biblioteket fra parkeringspladsen på Ahlmanns Allé og fra Øregårdsparken.   Om Gentofte kommune på Wikipedia.  …

Det Informationsvidenskapelige Akademi

Onsdag ettermiddag hadde vi et meget interessant møte på IVA med Trine Schreiber Bachelorutdanning Den nye bachelorutdanningen http://www.iva.dk/uddannelser/bachelor/undervisning/ på IVA er nå tre år gammel. Bakgrunnen for endringene slik jeg har lest gjennom danske bibliotektidsskrifter var en synkende rekruttering til…

DEFF og DDB

Møte med DEFF 9. mai Vi ble vennlig mottatt av Anne Sandfær, som er sekretær for programgruppen om brugeradfærd, programgruppe B i DEFF Styrelsen og DEFF Per 1 januar 2012 ble tre styrelser fusjonert. Alle har vært under kulturdepartementet. Styrelsen…

Trender i bibliotek- og forskningsutvikling

Første stopp på studieturen var hos Hans Siggaard Jensen som er professor på Danmarks Pedagogiske Universitet. Hans Siggaard Jensen leder et prosjekt som ser nærmere på utfordringene profesjonshøgskolenes bibliotek står overfor.  I Danmark har det foregått en sammenslåing av en…

Studietur til København

Deltakere i kvalifiseringsprogrammet for førstekompetanse ved HiOA har vært på studietur til København. Våre ledere var også invitert med og lederen fra høgskolebiblioteket i Vestfold og konstituert bibliotek- og læringssenterdirektør fra HIOA deltok på turen. Vi hadde satt sammen et…

Organisasjonsutvikling i fylkeskommunen

Buskerud fylkeskommune har satt i gang en organisasjonsprosess hvor samtlige ansatte i fylkeskommunen skal involveres. Denne prosessen skal føre til at Buskerud fylkeskommune blir en verdibasert og lærende organisasjon med Appreciative Inquiry (AI) som verktøy. Arbeidet med organisasjonsutvikling skal strekke…