Med sosiale medier til Lillehammer

Jeg var invitert av Oppland fylkesbibliotek til å snakke om bruk av sosiale medier i bibliotekenes formidling. Oppland arrangerte sine årlige Bibliotekdager på Lillehammer. Flere av bidragene var fra Buskerud. På dag en var Dag fra fylkesbiblioteket hyret inn til…

Testing av Infographics

På nettet har det blitt et uttall tjenester som tilbyr infographics eller informasjonsgrafikk på norsk. Nettstedene lar deg på en enkel måte lage flott grafikk som kan imponere de fleste. Under er en test av Visual.ly Andre populære tjenester er…

Bibliotek i skya

IFLA mandag 13 august Session 90 — Cloud computing: its impact on privacy, jurisdiction, security, lawful access, ownership and permanence of data — Committee on Copyright and Other Legal Matters (CLM) Nettskya er et viktig voksende område for bibliotek. Vanskelig…

Høyt og lavt på IFLA

IFLA i Helsinki og Oslo ble to helt forskjellige erfaringer for meg. I Oslo reiste jeg bare inn en av dagene og fulgte de foredragene jeg mente kunne være av interesse. For det meste bommet jeg stygt, enten forstod jeg…

23 things in Norway summarized

Michael Stephens gave a brilliant talk at IFLA about findings from the 23 things. In his talk he asked for experiences from other countries. I decided to summarize the activities done in Norway and send him. This is what I…

Intervju i Klassekampen om kassering

Like før jeg gikk ut i ferie formidlet en kollega kontakt med en journalist i Klassekampen. Han hadde tidligere skrevet en informativ artikkel om ebøker, blant annet basert på min kollegas uttalelser. Nå ønsket han å se nærmere på de…

Bidrag til sommerutgaven av SET Bulletin

Nytt nummer av seksjonen for “Education and Training” har nå utkommet i forkant av IFLAs konferanse i Helsinki i august. I denne utgaven har jeg to bidrag, ett hvor jeg presenterer meg selv som medlem av seksjonen og en bokanmeldelse….

Er det bare bøker for voksne som kasseres?

  Det er spørsmålet jeg stiller med etter å ha sett nærmere på de nasjonale bestandstallene. Folkebibliotekene inneholder nå ca. 18,7 millioner bøker. Siden 2002 har det blitt 10% færre bøker i biblioteklokalene. Men, denne nedgangen er det kun voksenlitteraturen…