Artikler i IFLA SET bulletin

Heidi og Jannicke monterer poster

Heidi og Jannicke monterer poster

IFLA SET bulletin utkommer to ganger i året, januar og august. I nummeret som nettopp utkom har jeg to bidrag. Den ene artikkelen beskriver innholdet i 1. bibliotekarprogrammet og presenterer de fire deltagerne i programmet. Den andre artikkelen oppsummerte seminaret som SET hadde i samarbeid med Library Theory and Research og Education in Developing Countries Special Interest Group. Sesjonen hadde tittelen: International and comparative librarianship: toward valid, relevant and authentic research and education. I mer enn fire timer kunne tilhørerne høre interessante presentasjoner fra åtte ulike innledere. En av disse var Tord Høivik fra Norge som presenterte LatinaLab sine opplæringstilbud. Jeg satt selv i komiteen som valgte ut de åtte innleggene som ble presentert. Over 30 hadde sendt inn forslag til sesjonen.