Artikkel til Journal of Library Administration

Jeg har  i lang tid arbeidet med min første vitenskapelige artikkel. Artikkelen handler om det arbeidet og de tiltakene Buskerudgeriljaen har gjennomført de siste årene. Målet var en artikkel på engelsk i et nivå 1. tidsskrift. Jeg har vært opptatt av å ikke presentere stoffet i den strenge akademiske formen. Jeg har vært opptatt av å skrive en spennende fortelling til glede og inspirasjon. Jeg har skrevet i en form passende for kvalifisering etter 1. bibliotekarprogrammet.

Det er vel neppe overraskende at jeg måtte gå noen runder med ulike tidsskrift inntil jeg fant en som ønsket å ta inn artikkelen. Da den først var antatt var prosessen meget enkel. Ingen endringer i innhold, kun noen få rettinger av mer teknisk karakter. Det føles veldig bra å ha fått ja på en artikkel.

“The Case for Weeding: The Buskerud Bandits Contribution to a Knowledge-based Discarding Practice in Norwegian Public Libraries,” will be published in the Journal of Library Administration, volume 54, number 5