Artikkel i SPLQ om arbeidet med biblioteket på Lier vgs

De statlige norske, svenske, finske og danske biblioteksmyndigheter utgir i fellesskap tidsskriftet Scandinavian Public Library Quarterly (SPLQ), som med desembernummeret ser på uttdannelse og kompetanseutvikling for biblioteksansatte i Norden.

Tidsskriftet utgis på engelsk og mitt bidrag har fått tittelen: Extreme makeover at Lier upper secondary school