Argumentere med statistikk

13. desember hadde fagforum for skolebibliotekarene  i Buskerud møte på Drammen videregående skole. De hadde invitert meg for å snakke om statistikk og hvordan de kan bruke statistikk for å argumentere for viktigheten av bibliotektjenester.

Jeg viste frem de ulike nettsidene hvor man kan finne informasjon om bibliotekstatistikk som bibliotekindeks.no og fylkesbibliotekets nettsider. Jeg snakket også om omløpstallet og hvordan dette kan brukes i samlingsutviklingen.